• photo

  Niedziela przed Bożym Narodzeniem we Wrocławiu

  5 stycznia w ostatnią niedzielę przed Bożym Narodzeniem, zwaną również Niedzielą Świętych Ojców, nabożeństwom we wrocławskim Soborze Narodzenia Bogurodzicy przewodniczył Ordynariusz Diecez…

 • photo

  Niedziela św. Ojców w Przemkowie i Lesznie Górnym

  W niedzielę przed Bożym Narodzeniem, zgodnie z wieloletnią tradycją parafii w Przemkowie i Lesznie Górnym, podczas Boskiej Liturgii modlono się szczególnie w intencji zdrowia i błogosławie…

 • photo

  Z życzeniami u najstarszych i samotnych parafian w Zimnej Wodzie i Liścu

  W okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, w parafiach Zimna Woda i Lisiec, uczniowie wraz z proboszczem ks. Sławomirem Kondratiukiem i matuszką Marią odwiedzi…

 • photo

  Kolejny etap prac przy Cerkwi w Ząbkowicach Śląskich

  W ostatnich dniach ubiegłego roku w Cerkwi w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzono szereg prac ziemnych. Wykopano i wywieziono ziemię w remontowanej nawie głównej świątyni. Następnie wyla…

 • photo

  Abp Jerzy w Niedzielę Praojców w Ordynariacie

  29 grudnia br abp Jerzy niedzielną liturgię sprawował w Prawosławnym Ordynariacie Wojska Polskiego w Warszawie. Hierarsze asystował proboszcz katedralnej wojskowej cerkwi św. Jerzego ks. mjr Łuka…

 • photo

  Koncert kolęd w Jeleniej Górze

  28 grudnia w Cerkwi Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Jeleniej Górze miał miejsce koncert kolęd w wykonaniu chóru jeleniogórskiej parafii, pod dyrekcją Dawida Dubeca. Zabrzmiały kolędy łemkowskie, rosyj…

 • photo

  Pierwsza rocznica śmierci o. Jarosława Maksimiuka

  W sobotę 28 grudnia w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Krynkach wznoszono modlitwę w pierwszą rocznicę po śmierci ks. prot. Jarosława Maksimiuka. Na tę okoliczność miejscową p…

 • photo

  Mikołajkowe spotkanie w Malczycach

  22 grudnia br. w Parafii Prawosławnej pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Malczycach miało miejsce długo wyczekiwane przez najmłodszych wydarzenie. Po Świętej Liturgii cerkiew odwiedził Mikołaj…

 • photo

  Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce

  21 grudnia w Supraślu, w Monasterze Zwiastowanie Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Jana Teologa odbyło się Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. …

 • photo

  Odbyła się "Wigilia Pełna Ciepła" we Wrocławiu

  We wtorek 24 stycznia odbyła się we Wrocławiu “Wigilia Pełna Ciepła”, podczas której przy wspólnym stole zasiadło ponad 500 osób. Na wigilię przyszły osoby bezdomne, ale też samotne, któ…

 • photo

  Oświęcenie nowego ikonostasu we wrocławskiej katedrze

  W XXVII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył abp Jerzy. Niedziela ta była świętowana szczególnie uroczyście, gdyż przed rozpoczęciem B…

 • photo

  Spotkanie ze Świętym Mikołajem w Legnicy

  W niedzielę 22 grudnia po nabożeństwie na świetlicy parafialnej w Legnicy miało miejsce spotkanie mikołajkowe dla najmłodszych. Od jakiegoś już czasu, spotkania te organizowane są w parafii, w nawi…