Uroczystości święta parafialnego w Lubinie

Michał Repeła, zdjęcia Lena Repeła, 27.06.2024

Dla prawosławnej społeczności wiernych z Lubina i okolic jednym z najbardziej oczekiwanych dni roku liturgicznego jest Dzień Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, albowiem w tym dniu lubińska Cerkiew obchodzi parafialne święto. Tego roku 24 czerwca wśród licznie zgromadzonego duchowieństwa, dostojnych gości oraz wspólnoty wiernych, świętu przewodniczył, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. U progu świątyni tradycyjnie w łemkowskich strojach ludowych Ekscelencję powitały dzieci lubińskiej parafii. Następnie chlebem i solą, słowo powitania i podziękowania za przybycie na tegoroczne święto skierował do Władyki starosta lubińskiej parafii Pan Bazyli Dziadyk, po czym głos zabrał proboszcz lubińskiej parafii, ks. prot. Bogdan Repeła. Dziękując Hierarsze za przybycie poprosił o modlitwę i arcypasterskie błogosławieństwo, o wstawiennictwo przed Ołtarzem Boga Wszechmogącego, o łaskę darów Ducha Świętego jakimi są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie (Gal.5,22-23) dla całej prawosławnej wspólnoty lubińskich wiernych i przewodniczeniu w Świętej Boskiej Liturgii. W tegorocznych uroczystościach święta parafialnego nie zabrakło licznie przybyłych wiernych z Lubina i okolicznych parafii. Swoją obecnością zaszczycili także zaproszeni goście: Starosta Powiatu Lubińskiego Pan Paweł Kleszcz, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubińskiego Pani Jadwiga Musiał, Przewodniczący Rady Miasta w Lubinie Pan Tomasz Górzyński, Dyrektor Naczelny O/ZG Polkowice – Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A Pan Mariusz Kręgiel, Nadsztygar Górniczy pod ziemią O/ZG Polkowice – Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A Pan Marian Szkurat, Dyrektor Naczelny Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A Pan Radosław Stach, Dyrektor ds. Produkcji i p.o Dyrektora Naczelnego O/ZWR KGHM Polska Miedź S.A Pan Rafał Pępkowski, Dyrektor ds. Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A Huty Miedzi Legnica Pan Grzegorz Strykowiec, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie Pani Elżebieta Giżewska, Sołtys Trzmielowa, Pani Maria Kuzemczak. Swoją obecnością zaszczycili także duchowni Ks. mitrat Igor Popowicz z Przemkowa, Ks. mitrat Lubomir Worhacz z Legnicy. Ks. mitrat Marek Bonifatiuk ze Zgorzelca, Ks. prot. Bazyli Sawczuk, z Jeleniej Góry, Ks. prot. Sławomir Sorokanycz ze Studzionek, Ks. prot. Michał Koval ze Słubic i Torzymia Ks. prot. Jarosław Szmajda z Leszna Górnego, Ks. prot. Adam Horbal z Zimniej Wody i Michałowa, Ks. Oleksy Adamchuk z Wrocławia, oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej Katedry. Podczas świątecznego nabożeństwa śpiewał chór parafialny pod dyrygenturą Pani Anny Andrianow.

Świąteczną homilię do zgromadzonych wygłosił Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy. Hierarcha w słowach skierowanych do wiernych podkreślił istotę i znaczenie uczestnictwa w naszym życiu codziennym Łaski Ducha Świętego, o Bożym planie zbawienia człowieka, często nie pojmowanego w sposób zwyczajny przez człowieka oraz wielkiej nieograniczonej miłości Boga do człowieka, a także o warunkach i sposobach objawienia się Boga w Trójcy Świętej Jedynego na przestrzeni wieków, celem naszego przebóstwienia: „Gdy zstąpił Duch Święty od razu, tego samego dnia, jak głosi nam apostoł Piotr o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, ochrzciło się 3000 osób. Ich słowa, przemienione łaską Ducha Świętego były tak precyzyjne, były tak silne, że ludzie pozostawiali swoje domy, swoje majątki, swoją pracę, wyrzekali się swojego stanowiska, statusu społecznego, z tego wszystkiego rezygnowali i szli za Chrystusem. Taką była ich wiara – prawdziwa, później wielu z nich przyjęło także męczeństwo. Trudno jest nam sobie dzisiaj wyobrazić, że samo przyznanie się do wiary oznaczało pewną śmierć nie tylko dla nich, ale i dla całych rodzin, dzieci, wnuków – wszyscy ginęli. A jednak ludzie zawierzyli tylko kilku osobom, prostym rybakom. Co mieli takiego w swoich słowach, że przekonali oni od razu pierwszego dnia 3000 ludzi, aby uwierzyć w Jezusa Chrystusa?… To są tylko takie namacalne, powierzchowne symptomy tego, czym było zstąpienie Łaski Świętego Ducha … My także mamy możliwość przyjmowania Łaski, bo każdy z nas przeżywa swoją Pięćdziesiątnicę, poprzez udział w sakramentach – to najbardziej, ale także poprzez nasze spotkania ze świętymi ludźmi. Jakże trudno jest się pomylić, kiedy mamy do czynienia z oświęconym człowiekiem. Wszystko przemawia za tym, że w nim jest łaska Ducha Świętego; jego twarz, jego ruchy, jego zachowanie. Spójrzmy wokół nas jaka choroba nas dławi i trawi. Przede wszystkim tłamszą nas dzisiaj choroby niepokoju, my nie jesteśmy w stanie ustać w jednym miejscu. To jest naszym największym problemem, nasze dzieci cierpią na chorobę ADHD, która jest chorobą niespokojnego zachowania, niespokojnego ciała, to wszystko wynika z tego, że wokół naszego świata jest bardzo dużo niepokoju, bardzo dużo nie spokoju, także wewnątrz naszych serc. I tak naprawdę możemy zweryfikować to czy mamy jakiś progres duchowy, przede wszystkim tym, jeśli umiemy opanować swoje wewnętrzne wzburzenie, ale opanować nie techniką zewnętrzną, ale opanować to na przykład modlitwą, opanować myślami duchowymi. To są wszystko kolejne namacalne znaki działania łaski Ducha Świętego” – dodaje Hierarcha. „Nawzajem życzymy sobie szczęścia, zdrowia, pomyślności, ale pamiętajmy także, a raczej przed wszystkim, żeby życzyć sobie Łaski Bożej, bo bez niej człowiek jest martwy nawet kiedy żyje. W antyfonie czwartego głosu, który często słyszymy podczas jutrzni przed Ewangelią śpiewamy; Swiatym Duchom wsiaka dusza żywitsia i czystotoju wozwieszajetsia, swietlejetsia Trojczeskym jedinstwom swiaszczenno tajnie. Nie wymądrzając się, ale z pewnością można powiedzieć, że na podstawie tych trzech linijek można napisać niejeden doktorat. Chociażby na temat tego, co się mówi odnośnie Trojczeskoho Jedinstwa, czyli tej Trójjedności Bożej, albo tym, że wszystko ożywiane jest i żywi się, ma początek swojego życia w Bogu. W tym sensie żywi się nie pokarmowo, ale otrzymuje źródło życia Właśnie od Ducha Świętego – wszystko to co żyje, każda mała istotka każdy listek, każde drzewko, każde zwierzątko, każdy owad, który między nami jest i który czasami nawet nam przeszkadza, ma w sobie życie, a bez Łaski Ducha Świętego takiego życia by nie było. Dlatego starajmy się bardzo w swoim życiu, aby tę Łaskę zdobywać. To jest takie życzenie, z którym pozostawiam Was i siebie samego w dniu tego święta Świętego Ducha”.

Podczas tegorocznego święta Jego Ekscelencja, Arcybiskup Jerzy nagrodził listem pochwalnym za pracę dla dobra Cerkwi troje wiernych lubińskiej parafii, Pana Piotra Fedoszczaka wraz z małżonką Panią Dorotą Fedoszczak oraz Pana Adama Stafiniaka. Po nabożeństwie Świętej Boskiej Liturgii tradycyjnie rozpoczęto Molebień wraz z procesją wokół świątyni, wyrażając dziękczynienie Stwórcy za Dary Ducha Świętego w życiu Cerkwi. Na zakończenie tegorocznych uroczystości Hierarcha podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę, radzie parafialnej i całej wspólnocie lubińskiej Cerkwi, proboszczowi ks. prot. Bogdanowi Repeła i matuszce Agnieszce Repeła, a także dzieciom i młodzieży Bractwa Młodieży Prawosławnej w Lubinie za pracę w parafii i diecezji oraz współprzygotowanie święta. Wyraził wdzięczność chórowi cerkiewnemu za piękną oprawę śpiewu liturgicznego. Następnie słowa wdzięczności skierował do Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jerzego proboszcz parafii, ks. prot. Bogdan Repeła dziękując Władyce za przybycie, modlitwę i przewodniczenie w tegorocznych uroczystościach święta parafialnego, za opiekę i arcypasterskie błogosławieństwo. Podziękował również wszystkim zgromadzonym przybyłym gościom, duchowieństwu, braci górniczej, chórowi parafialnemu, radzie parafialnej oraz dzieciom i młodzieży szkolnej, która pomimo czasu rozpoczętych wakacji licznie przybyła na swoje parafialne święto i zaprosił wszystkich na wspólną świąteczną agapę, a także na kolejne święto parafialne w Lubinie w przyszłym roku.

Cofnij