Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jak obłudnicy. Przybierają oni wygląd ponury, aby pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę, powiadam wam: już odebrali swoją nagrodę. Ty zaś, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludziom pokazać, że pościsz, ale Ojcu twemu, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie.

Ewangelia wg. Mateusza 6, 16-18

19 luty

1. dzień Wielkiego Postu

Kazanie Jego Ekcelencji Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jerzego o Wielkim Poście

Diecezja Wrocławsko-Szczecińska


Diecezja Wrocławsko-Szczecińska jest jedną z 6 diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Powstała w 1951 r. Obecnie w jej skład wchodzi 45 parafii podzielonych na 5 dekanatów. Terytorium kanoniczne diecezji obejmuje województwa dolnośląskie, opolskie, lubuskie, zachodniopomorskie oraz zachodnią część województwa pomorskiego.

Ordynariuszem diecezji jest Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński z siedzibą we Wrocławiu.