Niedziela XXIII po święcie Pięćdziesiątnicy - święcenia diakońskie ks. Adama Horbala

ks. Igor Habura, 16.11.2020

W XXIII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy, nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy. Podczas nabożeństwa zabrzmiało czytanie Świętej Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza (Łk 8, 26-39):

“W owym czasie Jezus wraz z uczniami przypłynął do kraju Gergezeńczyków, który leży naprzeciw Galilei. Gdy wyszedł na ląd, wybiegł Mu naprzeciw pewien człowiek, który był opętany przez złe duchy. Już od dłuższego czasu nie nosił ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobach. Gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem upadł przed Nim i zawołał: Czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Błagam Cię, nie dręcz mnie! Rozkazywał bowiem duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Bo już wiele razy porywał go, a choć wiązano go łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał więzy, a zły duch pędził go na miejsca pustynne. A Jezus zapytał go: Jak ci na imię? On odpowiedział: Legion, bo wiele złych duchów weszło w niego. Te prosiły Jezusa, żeby im nie kazał odejść do Czeluści. A była tam duża trzoda świń, pasących się na górze. Prosiły Go więc [złe duchy], żeby im pozwolił wejść w nie. I pozwolił im. Wtedy złe duchy wyszły z człowieka i weszły w świnie, a trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęła. Na widok tego, co zaszło, pasterze uciekli i rozpowiedzieli to w mieście i po zagrodach. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało. Przyszli do Jezusa i zastali człowieka, z którego wyszły złe duchy, ubranego i przy zdrowych zmysłach, siedzącego u nóg Jezusa. Strach ich ogarnął. A ci, którzy wiedzieli, opowiedzieli im, w jaki sposób opętany został uzdrowiony. Wtedy cała ludność okoliczna Gergezeńczyków prosiła Go, żeby odszedł od nich, ponieważ wielkim strachem byli przejęci. On więc wsiadł do łodzi i odpłynął z powrotem. Człowiek zaś, z którego wyszły złe duchy, prosił Go, żeby mógł zostać przy Nim. Lecz [Jezus] odprawił go słowami: Wracaj do domu i opowiadaj wszystko, co Bóg uczynił z tobą. Poszedł więc i głosił po całym mieście wszystko, co Jezus mu uczynił”

W trakcie Boskiej Liturgii abp Jerzy dokonał chirotonii diakońskiej lektora Adama Horbala.

“Święcenia diakońskie odbywają się podczas św. Liturgii przed ektenią błagalną po kanonie eucharystycznym. Subdiakoni prowadzą kandydata ze środka cerkwi, w otwartych, królewskich wrotach przejmuje go protodiakon. Biskup siedzący po lewej stronie ołtarza trzykrotnie błogosławi go. Następnie wyświęcany trzykrotnie oprowadzany jest wokół ołtarza, całuje jego rogi i rękę biskupa, natomiast chór śpiewa 3 pieśni “Święci męczennicy” (Swiatii muczenicy), “Chwała Tobie, Chryste Boże” (Sława Tiebie, Christie Boże) i “Wesel się, Izajaszu” (Isaije likuj). Po trzykrotnym pokłonie przed ołtarzem wyświęcany klęka, kładąc ręce na ołtarz, biskup nakrywa jego głowę omoforionem i wygłasza sakramentalne słowa “Boska łaska, zawsze chorych uzdrawiająca i cierpiących niedostatek uzupełniająca, przez nasze ręce okazuje najpobożniejszego subdiakona N., diakonem, pomódlmy się przeto za niego, aby zstąpiła nań łaska Najświętszego Ducha. (Bożestwiennaja btahodat wsiegda niemoszcznaja wraczujuszczi i oskudiewajuszczaja wospołniajuszczi proroczestwujet … błagogowiejnoho ipodiakona wo diakona, pomolimsia ubo o niem da priidiet na nieho błtihodat wsieswiataho Ducha). Po odczytaniu przez biskupa stosownych modlitw wkłada on na wyświęcanego szaty diakońskie, wygłaszając po grecku “aksios” to znaczy “godzien” Nowo wyświęconemu diakonowi wręcza się ripidę i aż do czasu Komunii kapłanów wachluje on nią nad św. Darami. Komunię Świętą przyjmuje on jako pierwszy wśród diakonów i zwykle wygłasza krótką końcową ektenię” - ks. Konstanty Bondaruk.

Ks. diakon Adam Horbal urodził się 8 marca 1985 r. w Lubinie. W 2005 r. rozpoczął naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie, które ukończył w 2008 r. z tytułem licencjata teologii prawosławnej. 4 grudnia 2008 r. z rąk metr. Sawy przyjął święcenia lektorskie. W 2011 r. zakończył naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uzyskując absolutorium. W 2017 r. wstąpił w związek małżeński z Anastasiyą Zharkovą. Od 2018 r. pełnił posługę lektora i katechety w Parafii Prawosławnej w Legnicy.

Cofnij