Niedziela XIX po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 18.10.2020

W XIX Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Boskiej Liturgii we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz Diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa.

W trakcie nabożeństwa zabrzmiało czytanie z Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza 6, 31-36:

“Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”

Po wysłuchaniu czytania ze słowem do wiernych zwrócił się dziekan okręgu wrocławskiego ks. mitrat Aleksander Konachowicz. W swojej homilii skupił się na zagadnieniu miłości. Miłość jest najwyższym uczuciem dostępnym człowiekowi, a jej źródłem jest sam Bóg, który obdarza nią każdego człowieka. Miłość Boga do człowieka jest bezgraniczna i właśnie ten fakt powinien być przyczyną do wzajemnej miłości pomiędzy ludźmi. Ewangeliczne przykazania miłości do nieprzyjaciół jest zdecydowanie jednym z najtrudniejszych do wypełnienia. Sił do okazania takiej miłości należy szukać właśnie w Bogu, z Jego pomocą i ze względu na Niego starać się miłować wrogów.

Cofnij