Spotkanie Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej z Zarządem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie

Iraida Hunczak, 10.02.2020

9 lutego odbyło się spotkanie zarządu BMP Diecezji Wrocławsko- Szczecińskiej z Zarządem Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie.

O godzinie 10.00 rozpoczęła się Boska Liturgia w lubińskiej cerkwi pw. Świętej Trójcy. Uczestniczyli w niej przedstawiciele obu zarządów. Następnie w domu parafialnym delegacje młodzieży wymieniły się planami na ten rok i wyraziły chęć współpracy. Warto tu wspomnieć, że Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lubinie działający przy Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy powołano 23 września 2019 r. w wyniku wyborów. Skład zarządu stanowią: przewodniczący – Radosław Szmajda, wiceprzewodniczący – Michał Repeła, skarbnik – Natalia Szpytko. Bractwo zainicjowało wiele przedsięwzięć młodzieżowych z życia liturgicznego, jak i parafialnego.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Jerzego Prawosławnego Ordynariusza Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej w miesiącu grudniu BMP w Lubinie wydało już drugi numer miesięcznika prawosławnego, pt. „Hołos Wiry”. Miesięcznik ma na celu przedstawiać wydarzenia z życia Cerkwi oraz zawierać treści atrakcyjne zarówno dla młodego, jak i starszego czytelnika. Celem bractwa jest zachęcenie do aktywnego uczestnictwa prawosławnej młodzieży w życiu liturgicznym i społecznym. Te same cele przyświecają BMP Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Są to między innymi integracja całej diecezji, wspólne pielgrzymowanie, skupienie większej ilości młodych ludzi wokół cerkwi, co jest niezmiernie ważne dla jej przyszłości.

Ciekawymi przemyśleniami na temat bractwa podzielił się z nami również obecny na spotkaniu proboszcz parafii lubińskiej ks. Bogdan Repeła. Wspólne omówienie poszczególnych pomysłów było bardzo potrzebne i inspirujące. Jednocześnie jest zapowiedzią ciekawej i owocnej współpracy.

Za gościnę i ciepłe przyjęcie serdecznie dziękujemy gospodarzom ks. prot. Bogdanowi Repele, Radosławowi Szmajdzie, Michałowi Repele oraz matuszce Agnieszce.

Cofnij