Obchody Dnia Górnika w Lubinie

ks. Bogdan Repeła, 06.12.2019

Tradycyjnie, jak każdego roku 4 grudnia, w dniu Święta Wprowadzenia Bogurodzicy do Świątyni prawosławna Brać Górnicza uczestniczy w świątecznej Boskiej Liturgii w lubińskiej Cerkwi.

Według kalendarza juliańskiego tego dnia obchodzimy jedno z 12 Wielkich Świąt roku liturgicznego - Święto Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogarodzicy. Dla prawosławnych górników jest to także bardzo ważny dzień z uwagi na fakt, iż tego dnia obchodzą oni własne święto - Dzień Górnika. Odkrycie rudy miedzi w rejonie lubińskim spowodowało, że wielu naszych parafian rozpoczęło pracę na różnych stanowiskach w Zagłębiu Miedziowym KGMH. Każdego roku 4. grudnia jest dla nas dniem szczególnym, przypominającym nam trud ich pracy. Górnicy przychodzą w tym świątecznym dniu na Boską Liturgię w strojach galowych, biorąc czynny udział w nabożeństwie, zanosząc podziękowania do Przenajświętszej Bogurodzicy, a także do ich patronki Świętej Barbary, dziękując za opiekę i orędownictwo za cały rok ich codziennej pracy. Proboszcz lubińskiej parafii, ks. Bogdan Repeła co roku składa wszystkim górnikom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, błogosławieństwa Bożego i Opieki Matki Bożej oraz tylu wyjazdów co zjazdów.

W Dniu Górnika, w sali domu parafialnego odbywają się coroczne spotkania, podczas których górnicy i pracownicy Zakładów Górniczych KGHM w Lubinie spotykają się na wspólnym posiłku, dzieląc się doświadczeniami specyficznej pracy wykonywanej na różnych stanowiskach oraz tajnikami swojego zawodu.

Cofnij