Święto Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy

Redakcja, 05.12.2019

W święto Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy (4 grudnia) Jego Ekscelencja abp. Jerzy przewodniczył nabożeństwom w cerkwi Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się w przeddzień święta całonocnym czuwaniem. Podczas Boskiej Liturgii Władyce asystowali ks. prot. Tomasz Rubczewski, ks. kpt. Tomasz Paszko oraz diakon Michał Moczarski.

Po zakończeniu nabożeństwa ze słowem do wiernych zwrócił się abp Jerzy. Władyka podkreślił wielkie znaczenie święta, jego ogromne bogactwo teologiczne, liturgiczne oraz historyczne. Wprowadzenie do świątyni trzyletniej dziewczynki Maryi jest początkiem naszego zbawienia - podkreślał. Jego Ekscelencja zwrócił uwagę na fakt pierwszego zwiastowania, o którym mówi nam Tradycja oraz Święci Ojcowie, które to było przygotowaniem do właściwego zwiastowania o dziewiczym poczęciu Syna Bożego. Na zakończenie Władyka podkreślił wielką rolę świątyni gdzie duch ludzki sposobny jest do wyjątkowych przeżyć i przemyśleń ponieważ jest to Dom Boży. W dzisiejszych czasach świątynia nie jest miejscem szacunku, ale jako prawosławni chrześcijanie musimy nauczyć się szacunku do każdej świątyni, ponieważ przez to oddajemy cześć samemu Bogu - kontynuował kaznodzieja. Dzień święta Wprowadzenia do Świątyni Przenajświętszej Bogurodzicy jest w naszej cerkwi dniem bardzo uroczystym ponieważ w tym dniu obchodzi swoje święto Prawosławne Seminarium Duchowne, a wraz z nim każdy absolwent i alumn tego miejsca, dlatego dzisiaj każdego z Was proszę o modlitwę za hierarchów, kapłanów, diakonow i wszystkich absolwentów, ale przede wszystkim za studentów Seminarium, ponieważ to wśród nich są nasi przyszli hierarchowie i kapłani - zakończył Wladyka.

Cofnij