XXIV Niedziela po Pięćdziesiątnicy

Redakcja, 01.12.2019

Nabożeństwom XXVI Niedzieli po Pięćdziesiątnicy (30 listopada – 1 grudnia) we wrocławskiej Katedrze Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy – Całonocnemu Czuwaniu i Boskiej Liturgii – przewodniczył ordynariusz diecezji wrocławsko-szczecińskiej arcybiskup Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa.

O godz. 8.00 ks. Wiktor Jacewicz sprawował poranną liturgię. Podczas drugiej liturgii, po odczytaniu fragmentu ewangelii wg św. Łukasza (XII, 16-22) o nierozumnym bogaczu, abp Jerzy wygłosił niedzielną homilię. Hierarsze asystowali w liturgii księża mitraci Konstanty Marczyk i Aleksander Konachowicz. Pozostali duchowni udali się z posługą duszpasterską do filialnych parafii katedralnych.

Podczas homilii hierarcha podał powód opowiedzenia przez Jezusa Chrystusa niedzielnej przypowieści, a był nim spór pomiędzy dwoma braćmi dotyczący podziału otrzymanego spadku. Chrystus, odmawiając przyjęcia roli sędziego w tym sporze, wyjaśnił problem zachłanności na przykładzie wspomnianej przypowieści. Władyka Jerzy dokonał w homilii także analizy ewangelicznego fragmentu, ze szczególnym uwzględnieniem problemu „autonomizacji” człowieka od Boga. Zwrócił też uwagę na konieczność pielęgnowania w sobie świadomości naszej śmierci. Tłumacząc jej znaczenie, odniósł się tym razem do przykładu dzieła literackiego, jakim jest „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa.

Większość wiernych obecnych w Katedrze przystąpiła tradycyjnie do eucharystycznego kielicha Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa.

Cofnij