Arcybiskup Jerzy z wizytą w Rumunii

Redakcja, 01.12.2019

Na zaproszenie Duszpasterstwa Wojskowego Patriarchatu Rumuńskiego abp Jerzy w dniach 25-28 listopada br. przebywał z roboczą wizytą w Bukareszcie. Hierarsze towarzyszył ks. płk w st. spocz. Michał Dudicz – Kanclerz POWP oraz ks. dr Tomasz Stempa – Prorektor Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i absolwent Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Jassach (Rumunia).

Polska delegacja przybyła do Bukaresztu w poniedziałek i została powitana przez kapelanów wojskowych Cerkwi Rumuńskiej – ojców Floriana i Jerzego. Tego samego dnia odbyło się krótkie spotkanie zapoznawcze obu stron, po czym wszyscy udali się do Monasteru Antim, gdzie spoczywa patriarcha Justynian. W monasterze mieście się także Seminarium Duchowne. W godzinach wieczornych abp Jerzy oraz towarzyszący mu duchowni spotkali się z wikariuszem Patriarchy Daniela – biskupem Barlaamem.

Wtorek był dniem wizyty w Sinaia, a przy okazji pobytu w tym mieście, także odwiedzin dwóch pięknych klasztorów. W programie znalazła się także możliwość odwiedzenia wyjątkowego Zamku Pelesz. W środę, 27 listopada, odbyły się docelowe spotkania abp. Jerzego. Po powrocie do Bukaresztu, polska delegacja odwiedziła największą w Rumunii wojskową cerkiew św. Miny na terytorium 30 Brygady. Następnie odwiedzono znajdujące się w bliskim sąsiedztwie: nową, ogromną i wciąż jeszcze budującą się świątynię w Bukareszcie – pomnik Narodu Rumuńskiego, a także nową cerkiew garnizonową wybudowaną nieopodal Ministerstwa Obrony Rumunii. Ta ostatnia zostanie poświęcona 9 grudnia przez patriarchę Daniela. Przed obiadem abp Jerzy spotkał się z Dyrektorem Sztabu Generalnego Armii Rumuńskiej. Podczas spotkania omówiono specyfikę posługi duszpasterstwa w obu krajach, zwrócono uwagę na potrzebę opieki kapelanów prawosławnych nad żołnierzami rumuńskimi przebywającymi w Polsce, a także poruszono wiele innych ważnych dla bilateralnej współpracy tematów. Spotkanie zakończyła wspólna fotografia na tle historycznego fresku w Ministerstwie Obrony.

Po południu abp Jerzy wraz z duchownymi odwiedził siedzibę patriarchatu, katedrę patriarchalną i ponownie spotkał się z bp. Barlaamem, reprezentującym patriarchę. Obiad tego dnia zaoferował polskiej delegacji inny wikariusz patriarszy - bp Timotei Aionei w Monasterze Antim. Obaj hierarchowie, abp Jerzy i bp Timotei, przebywali razem na studiach w Grecji w latach 90-tych. Ostatni dzień wizyty to czas na zwiedzanie Muzeum Prezydenckiego Pałacu Cotroceni oraz Pałacu Parlamentu – największego gmachu na świecie po amerykańskim Pentagonie. Po południu polska delegacja zakończyła swój pobyt w Rumunii. Na lotnisku abp. Jerzego i duchownych pożegnał bp Timotei i wojskowi kapelani.

Cofnij