Sześcioramienny krzyż zwieńczył wieżę wrocławskiej katedry

Ks. Igor Habura, 29.11.2019

„Krzyż jest dzisiaj podnoszony i uświęca się świat, albowiem zasiadający z Ojcem i Duchem Świętym wyciągnął na nim ręce. Krzyż przyciągnął cały świat do poznania Ciebie, Chryste. Uczyń mających w Tobie nadzieję godnymi Bożej chwały”

Siedalen z jutrzni święta Podwyższenia Krzyża Pańskiego


W piątek 29 listopada, z błogosławieństwa i inicjatywy Jego Ekscelencji abp. Jerzego, wieżę katedralnego soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu zwieńczył sześcioramienny, ażurowy krzyż.

Dzięki staraniom proboszcza ks. mitrata Jerzego Szczura, po pokonaniu wielu problemów formalnych i konstruktorskich krzyż został umieszczony przez alpinistów na szczycie wieży.

Nowo postawiony krzyż jest wyeksponowany w sposób szczególny, gdyż wieża Cerkwi jest swoistą bramą do wrocławskiego Starego Miasta. Będzie on widoczny z odległości wielu kilometrów, z niemal każdej strony miasta.

Proces adaptacji świątyni trwa nieprzerwanie od lat 60. Zainstalowanie krzyża na wieży wraz z wykonaniem fresków oraz planowaną w najbliższym czasie zmianą ikonostasu, jest elementem nadania Cerkwi Narodzenia Bogurodzicy prawosławnego wyglądu i charakteru. Wielogodzinny montaż wykonany przez specjalistów z firmy Climbing Service Marcina Lisa, Waldemara Kasprowicza i Kamila Szymczaka został poprzedzony kilkumiesięcznymi przygotowaniami ze strony formalnej oraz technicznej.

Połyskujący w promieniach słonecznych krzyż będzie widocznym znakiem obecności Prawosławia we Wrocławiu.

Cofnij