Niedziela XVII po Pięćdziesiątnicy

Ks. Igor Habura, 13.10.2019

W XVII Niedzielę po Pięćdziesiątnicy Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył Boskiej Liturgii we wrocławskim soborze Narodzenia Bogurodzicy. Władyce asystowali o. hieromnich Spirydon (Kuziak), ks. Igor Habura oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz. Śpiewał chór katedry pod dyr. Piotra Kuropki.

W trakcie nabożeństwa odczytano fragment Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Łukasza 6, 31-36:

„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie! Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.

Po wysłuchaniu Słowa Bożego homilię wygłosił Władyka Jerzy. W swoim słowie zwrócił uwagę na fakt, że dzisiejsze czytania jest bardzo krótkie, ale wyjątkowo bogate w treść. Abp Jerzy podkreślił, że logika Ewangelii nakazuje nam wykonać pierwszy krok. Chcesz aby cię miłowano? Najpierw ty umiłuj drugiego człowieka. Chcesz aby ci wybaczono? Sam wybacz temu kto wobec ciebie zawinił. Kończąc kazanie Władyka zwrócił uwagę, że drzwi naszego serca, do których puka Chrystus są zamknięte, a klamka jest po naszej stronie. Inicjatywa spotkania jest po stronie Boga, który mówi „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3,20), ale to od nas zależy czy otworzymy te drzwi i zaprosimy Chrystusa do naszego życia.

Cofnij