Święto parafialne w Rudnej

Daria Fuczko, 09.10.2019

27 września jest szczególną datą dla wspólnoty Parafii Prawosławnej w Rudnej, ponieważ cerkiew, w której odbywają się nabożeństwa jest pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego.

Uroczystości świąteczne rozpoczęte zostały od poświęcenia wody, którego dokonał proboszcz parafii – ks. mitrat dr Dariusz Ciołka. Nabożeństwu św. Liturgii przewodniczył ks. mitrat dr płk. Eugeniusz Bójko. Swą obecnością zaszczycili nas liczni duchowni z sąsiednich parafii, dziekan okręgu lubińskiego ks. mitrat Sławomir Kondratiuk, ks. mitrat Michał Szlaga, ks. mitrat Piotr Sokołowski, ks. prot. Bazyli Sawczuk, ks. prot. Sławomir Sorokanycz, ks. prot. Andrzej Jaroszuk oraz ks. diakon Dariusz Makuch.

Wśród zaproszonych gości zobaczyć można było m.in. proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej w Rudnej ks. dr Jana Pazgana, Starostę Powiatu Lubińskiego pana Adama Myrdę, Wójta gminy Rudna pana Adriana Wołkowskiego, czy też dyrektorów szkół i placówek oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych oraz przedstawicieli władz KGHM Polska Miedź. Obecność wymienionych osób potwierdza wzajemną przyjaźń między mieszkańcami Rudnej i okolic bez względu na przynależność religijną.

Cała uroczystość została zakończona odśpiewaniem Mnohaja Lita dla wszystkich zebranych.

Po zakończonej modlitwie wszyscy zebrani udali się na wspólny poczęstunek do świetlicy w miejscowości Wysokie, gdzie mogli kontynuować radowanie się dniem świątecznym.

Cofnij