Zakończyła się wizyta Jego Ekscelencji abp. Jerzego w Kazachstanie

Ks. Igor Habura za: www.mitropolia.kz, 09.10.2019

W dniach od 6 do 8 października Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego, uczestniczył w uroczystościach 15-lecia Soboru Nowomęczenników i Wyznawców Kazachskich w Kazachstanie.

8 października w Ałma-Acie, Jego Ekscelencja abp Jerzy wziął udział w oświęceniu, po gruntownym remoncie, katedralnego soboru pw. Wniebowstąpienia Pańskiego.

Przed rozpoczęciem nabożeństwa, któremu przewodniczył metr. Astański i Kazachski Aleksander, miała miejsce uroczysta procesja z Kursko-Korenną ikoną Bogurodzicy.

W trakcie nabożeństwa Jego Ekscelencja abp Aleksander zwrócił się do zebranych ze słowami wdzięczności. Podziękował przybyłym na uroczystości arcypasterzom, duchowieństwu i wiernym oraz pozdrowił wszystkich z wielkim świętem ponownego otwarcia soboru.

Na świąteczną Boską Liturgię przybyło ponad 4 tys. wiernych.

W trakcie wizyty w Kazachstanie Władyce Jerzemu towarzyszył ks. prot. mjr Łukasz Godun.

Cofnij