Arcybiskup Jerzy wziął udział w uroczystościach w Kazachstanie

za: www.mitropolia.kz, 06.10.2019

W niedzielę 6 października Jego Ekscelencja abp Wrocławski i Szczeciński Jerzy, wziął udział w uroczystościach 15-lecia Soboru nowo-męczenników i wyznawców Kazachskich oraz przeniesienia Kursko-Korennej ikony Bogurodzicy, w Ałma-Acie w Kazachstanie.

Świąteczna Liturgia miała miejsce w Sofijskim Soborze Iwiersko-Serafimowskiego monasteru. Nabożeństwu przewodniczył zwierzchnik Prawosławnej Cerkwi Kazachstanu Jego Ekscelencja metr. Astański i Kazachski Aleksander, z którym współsłużyło 23 biskupów z Kazachstanu, Polski, Mołdawii, Ukrainy i Rosji.

W trakcie nabożeństwa arcypasterze wznosili modlitwy za jedność Świętego Prawosławia, uchronienie Cerkwi od rozłamów i schizm oraz o pokój na Ukrainie.

W słowie skierowanym do zebranych Jego Eminencja metr. Aleksander wyraził wdzięczność dla przybyłych biskupów, kapłanów, mnichów i mniszek oraz wszystkich wiernych. Poprosił również wszystkich uczestników uroczystości o usilne modlitwy, aby Bóg umacniał go w jego dalszej posłudze Cerkwi Chrystusowej na Kazachskiej ziemi.

Po zakończeniu nabożeństwa metr. Aleksander spotkał się w duchowno-kulturalnym centrum im. mert. Józefa Czernowa, z hierarchami i przedstawicielami przybył na uroczystości Cerkwi Lokalnych.

Cofnij