Uroczystości 70-lecia parafii Św. Archanioła Michała w Przemkowie

Ks. Igor Popowicz, 10.09.2019

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim…”

Minęło 70 lat od pierwszej św. Liturgii w Przemkowie, mającej miejsce w 1949 roku. Po wielu trudach, staraniach i odmowach, parafia jeszcze prawnie nie funkcjonowała, nabożeństwa się jednak odbywały, dopiero w 1951 roku sfinalizowano ostatecznie erygowanie parafii. Wielka w tym zasługa ks. Stefana Bieguna, który dzięki swojej nieustępliwości i poparciu grupy prawosławnych Łemków z Przemkowa składał cyklicznie wnioski do Ministerstwa Administracji Publicznej w Warszawie, wobec odmowy Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu i władz Powiatu w Szprotawie. Te trudne lata zostały opisane chronologicznie w książce wydanej na okoliczność jubileuszu - „ Parafia Prawosławna Św. Arch. Michała w Przemkowie 1949-2019”.

Postanowiono podziękować Panu Bogu za minione 70 lat nabożeństwem, któremu 7 września b.r. przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, przy udziale licznie zgromadzonego duchowieństwa, wiernych oraz zaproszonych gości.

Po Boskiej Liturgii, słowach pouczenia i pokrzepienia Władyki, odbyło się poświęcenie pamiątkowego krzyża. Następnie podziękowania zostały wyrażone przez Jego Ekscelencję dla parafian, cerkiewnego chóru oraz proboszcza za 40 lat pracy duszpasterskiej w Przemkowie.

Na uroczystościach obecni byli również księża różnych wyznań z Przemkowa i Leszna Dolnego, przedstawiciele Polskiego Związku Pszczelarskiego, Sejmu, Starostwa, Burmistrz i Przewodniczący Rady Miasta Przemków, Dyrektorzy szkół, Nadleśnictwa Przemków oraz Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.

Gratulacje w okolicznościowym piśmie przesłał również Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Występujący życzyli proboszczowi ks. Igorowi dalszych owocnych lat pracy dla dobra wspólnoty parafialnej w pracy kapłańskiej i życiu osobistym.

Po wspólnej agapie w części artystycznej wystąpiły miejscowe zespoły „Łastiwczata” oraz „Łastiwoczka”. Uroczystości zakończyły podziękowania i tradycyjne „Mnohaja Lita”.

Cofnij