Niedziela XII po Pięćdziesiątnicy

Ks. Igor Habura, 09.09.2019

W XII niedzielę po Pięćdziesiątnicy nabożeństwom we wrocławskiej katedrze przewodniczył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Jerzy w asyście ks. mitrata Konstantego Marczyka, oraz protodiakonów Mieczysława Oleśniewicza i przybyłego z Siemiatycz Mirosława Demczuka. W trakcie Boskiej Liturgii zabrzmiał fragment z Ewangelii wg Świętego Apostoła i Ewangelisty Mateusza:

“W owym czasie do Chrystusa podszedł pewien człowiek i zapytał: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział mu: Dlaczego Mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest Dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał Go: Które? Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego! Odrzekł Mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego, czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną! Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe” (Mt 19, 16-26)

W słowie skierowanym do wiernych Władyka, w nawiązaniu do słów Ewangelii, mówił o wielkim wysiłku świętych w dążeniu do świętości. Pomimo tego, że wyjdą się oni być niemal nadludźmi, są w rzeczywistości takimi samymi ludźmi jak my. Abp Jerzy podkreślił, że doskonałość chrześcijańska jest dostępna dla każdego wierzącego.

Po zakończeniu nabożeństwa Władyka zwrócił się do obchodzącej swoje 90 urodziny pani Anny Kardasz, życząc jej wielu Łask Bożych oraz zdrowia. Jego Ekscelencja wręczył solenizantce kwiaty oraz ikonę Bogurodzicy życząc, aby zawsze znajdowała w modlitwie pocieszenie i pokrzepienie sił duchowych jak i fizycznych. Na koniec zabrzmiało gromkie mnohaja leta dla pani Anny.

Cofnij