Dzień św. Maksyma w Głogowie

Ks. Igor Habura, 06.09.2019

6 września, w dzień liturgicznej pamięci św. kapłana męczennika Maksyma Gorlickiego, parafia prawosławna w Głogowie obchodziła swoje święto patronalne.

Na uroczystości przybył ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński. Władyce podczas Boskiej Liturgii asystowało duchowieństwo z dekanatów wrocławskiego, lubińskiego i zielonogórskiego. Po wysłuchaniu słów Ewangelii z homilią do zebranych zwrócił się ks. Lubomir Worhacz. Przybliżył on postać św. Maksyma, jego drogę od młodości ku dojrzałość zarówno fizycznej, jak i duchowej.

Po zakończeniu Liturgii miała miejsce uroczysta procesja wokół głogowskiej świątyni, podczas której odczytano cztery fragmenty z Ewangelii na cztery strony świata.

Po zakończeniu procesji i molebna ze słowem do wiernych zwrócił się Władyka Jerzy. Jego Ekscelencja podkreślił rolę św. Maksyma w życiu współczesnego chrześcijanina. Zwrócił uwagę na fakt, że św. Maksym w swoim męczeństwie podążał drogą pierwszych wyznawców Chrystusa – chrześcijan I wieku, dla których w sprawach wiary nie było kompromisów.

Na zakończenie Władyka Jerzy podziękował wszystkim zebranym wiernym, w tym grupie seniorów wypoczywających obecnie w Cieplicach, parafianom, chórowi oraz proboszczowi głogowskiej parafii ks. Dariuszowi Ciołce wraz z przybyłym duchowieństwem.

Całość obchodów zwieńczyła wspólna agapa zorganizowana w pobliżu Cerkwi.

Cofnij