Konferencja katechetyczna diecezji wrocławsko-szczecińskiej

Ks. Mariusz Synak, 27.08.2019

W sali spotkań parafii pw. Świętej Trójcy w Wałczu 26 sierpnia odbyła się ogólnodiecezjalna konferencja katechetyczna diecezji wrocławsko-szczecińskiej.

Spotkanie, któremu przewodniczył ordynariusz diecezji, J.E. ks. abp Jerzy, to pierwsza z cyklu konferencji poświęconych XXX-leciu nauczania religii prawosławnej w szkołach, prowadzonego pod egidą Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Pod nieobecność (z przyczyn niezależnych) dra Jana Zieniuka, Dyrektora Metropolii Prawosławnej ds. nauczania religii, którego wystąpienie zaplanowano na otwarcie spotkania, z doświadczeniami i wnioskami, wypływającymi z trzydziestoletniej obecności religii prawosławnej w szkołach, podzieliła się z zebranymi doradca metodyczny CEN w Białymstoku, matuszka dr Lilla Busłowska. Prelegent na wstępie przedstawiła rys historyczny i doświadczenia polskiego Kościoła prawosławnego w zakresie nauczania religii w Polsce oraz pokrótce zarysowała stan prawny nauczania katechezy w krajach Unii Europejskiej. Następnie dr Busłowska omówiła aktualną sytuację w szkolnictwie: kwestie nowej podstawy programowej, awansu zawodowego, relacji dyrekcja-nauczyciel w zakresie realizowania programu w szkołach po ostatniej reformie systemu szkolnictwa. Zapoznała zebranych z nowymi aktami prawnymi i innymi dokumentami, regulującymi pracę dydaktyczną. Na zakończenie matuszka Lila podziękowała w ciepłych słowach abp. Jerzemu za wydatny wkład w rozwój prawosławnej katechetyki. Prelekcja, wzbogacona o czytelną prezentację multimedialną, wywołała żywe zainteresowanie i dyskusję.

W drugiej, mniej oficjalnej części spotkania, władyka poruszył niektóre kwestie, związane z udzielaniem sakramentów i omówił najnowsze wydarzenia z życia diecezji.

Cofnij