Cieplice - kurs języka angielskiego 2020

ks. Mariusz Kiślak, 14.08.2019

W dniach 21.07-03.08 odbył się Polsko-Niemiecki kurs języka angielskiego. W tegorocznym wydarzeniu udział wzięło 30 osób Polski i z Niemiec. Przez dwa tygodnie uczestnicy wspólnie podnosili znajomość języka angielskiego.

Intensywnym zajęciom towarzyszyły wycieczki górskie i spotkania towarzyskie co pozwalało na połączenie nauki z wypoczynkiem.

Dziękujemy uczestnikom i lektorom za zaangażowanie, kreatywność i za stworzenie wspaniałej atmosfery.

Kurs jest jednym z przejawów współpracy ekumenicznej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego i Ewangelickiego Kościoła Środkowych Niemiec.

W przyszłym roku kurs jest zaplanowany w terminie 26.07 - 08.08.2020 roku, na który zapraszamy już dziś.

Cofnij