Święto Poczajowskiej Ikony w Opolu

Paweł Cebulski, 12.08.2019

W sobotę 3 sierpnia prawosławna społeczność w Opolu pierwszy raz obchodziła swoje parafialne Święto.

W kaplicy Rzymsko-katolickiego kościoła pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła gdzie od pół roku odbywają się prawosławne nabożeństwa sprawowana była uroczysta Boska Liturgia z okazji święta Poczajowskiej Ikony Matki Bożej, pod której wezwaniem powołany jest prawosławny opolski punkt duszpasterski.

Opiekę duchową nad wiernymi w Opolu sprawuje ks.Mitrat Stanisław (Eustachy) Strach - proboszcz parafii w Kędzierzynie Koźlu.

W nabożeństwie uczestniczyło zaproszone wrocławskie duchowieństwo oraz śpiewał chór pod dyrekcją ks.Grzegorza Cebulskiego.

Po liturgii na terenie plebanii dzięki ogromnej życzliwości miejscowego Proboszcza odbyła się również wspólna Agapa.

Cofnij