II część pierwszego tygodnia Wielkiego Postu

Gabriel Masalski, 15.03.2019

W środę po Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów Arcybiskup Jerzy udał się do Warszawy, gdzie wieczorem sprawował nabożeństwo Wielkiego Powieczerza z czytaniem Wielkiego Pokajannego Kanonu św. Andrzeja z Krety w akademickiej kaplicy Młodzieżowego Domu Studenta w Warszawie. W czwartek Jego Ekscelencja przewodniczył w kaplicy MDS porannym nabożeństwom składającym się z Jutrzni, Godzin Kanonicznych, oraz Wieczerni. Wieczorem w cerkwi pw. św. Jerzego Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego Władyka odsłużył ostatnią część Wielkopostnego Kanonu św. Andrzeja z Krety.

W piątek w asyście warszawskiego duchowieństwa Władyka sprawował Liturgię Uprzednio Poświęconych Darów z czynem poświęcenia koliwa.

Tradycja przygotowywania koliwa związana jest ze świętym męczennikiem Teodorem Tyronem (IV w.), który objawił się we śnie biskupowi Konstantynopola Eudoksjuszowi i nakazał, aby chrześcijanie w pierwszym tygodniu Wielkiego Postu nie kupowali żywności na targowisku, lecz by sami przyrządzali pożywienie z pszenicy, miodu oraz bakalii. Sen związany był z prześladowaniami ze strony cesarza Juliana Apostaty, który aby uniemożliwić post chrześcijanom, kazał skropić całą żywność krwią zwierząt składanych na ofiary pogańskim bożkom.

Cofnij