Ruch służbowy

ks. Igor Habura, 28.01.2019

Kancelaria Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego zawiadamia, iż Jego Ekscelencja abp Jerzy dekretami nr:

Nr 02/2019/A Ks. Gienadiusza Sahaidaka przyjmuje w skład kleru Prawosławnej Diecezji Wrocławsko – Szczecińskiej i ustanawia Go nadetatowym w Parafii śww. Cyryla i Metodego we Wrocławiu.

Nr 03/2019/A Ks. mitrata Konstantego Marczyka zwalnia ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej św. Piotra Mohyły we Wrocławiu i pozostawia na stanowisku wikariusza Katedry Prawosławnej Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu, z dniem 10 lutego br.

Nr 04/2019/A Ks. mitratowi płk. rez. dr. Eugeniuszowi Bójko i podległemu Mu P.T. Duchowieństwu powierza organizację życia parafialnego w ukraińskojęzycznej Parafii Prawosławnej św. Piotra Mohyły we Wrocławiu, z dniem 11 lutego br.

Nr 05/2019/A Ks. Marcina Prokopiuka zwalnia ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Ząbkowicach Śląskich i wikariusza Katedry Prawosławnej Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu, z dniem 10 lutego br.

Nr 06/2019/A Ks. Marcina Prokopiuka nagradza prawem noszenia złotego krzyża w podziękowaniu za pracę włożoną w renowację obiektu sakralnego w Ząbkowicach Śląskich.

Nr 07/2019/A Ks. Marcina Prokopiuka mianuje Proboszczem Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Łobzie, z dniem 11 lutego br.

Nr 08/2019/A Ks. hieromnicha mgr. Spirydona (Kuziaka) wikariusza Katedry Prawosławnej Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu – mianuje jednocześnie Proboszczem Parafii Prawosławnej św. Jerzego Zwycięzcy w Ząbkowicach Śląskich, z dniem 11 lutego br.

Nr 09/2019/A Ks. prot. mgr. Jerzego Malisza zwalnia ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zimnej Wodzie i Proboszcza Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Michałowie, z dniem 10 lutego br.

Nr 10/2019/A Ks. dziekana mitrata Sławomira Kondratiuka zwalnia ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej i Proboszcza Parafii Prawosławnej św. Maksyma Gorlickiego w Głogowie, z dniem 10 lutego br.

Nr 11/2019/A Ks. dziekana mitrata Sławomira Kondratiuka mianuje Proboszczem Parafii Prawosławnej Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Zimnej Wodzie oraz Proboszczem Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Michałowie i tym samym przenosi siedzibę Dekanatu Lubińskiego do Zimnej Wody, z dniem 11 lutego br.

Nr 12/2019/A Ks. mitrata dr. Dariusza Ciołkę zwalnia ze stanowiska Proboszcza Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Lipinach i Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Kożuchowie, z dniem 10 lutego br.

Nr 13/2019/A Ks. prot. mgr. Jerzego Malisza mianuje Proboszczem Parafii Prawosławnej św. Archanioła Michała w Lipinach i Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych w Kożuchowie, z dniem 11 lutego br.

Nr 14/2019/A Ks. mitrata dr. Dariusza Ciołkę mianuje Proboszczem Parafii Prawosławnej Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej i Proboszczem Parafii Prawosławnej św. Maksyma Gorlickiego w Głogowie, z dniem 11 lutego br.

Cofnij