Boże Narodzenie w Przemkowie

ks. Igor Popowicz, 10.01.2019

Boże Narodzenie jest czasem szczególnym, przepojonym radością wynikającą ze świadomości przyjścia do człowieka Syna Bożego Pana naszego Jezusa Chrystusa. To głównie nabożeństwa przypisane ustawowo tym dniom, ale też tradycja w formie kolędniczej, przedstawianie „Wertepów”, czy chodzenie z gwiazdą.

Tak było i w tym roku w przemkowskiej cerkwi. Po świętej Liturgii chór parafialny pod dyr. lektora Andrzeja Wasuli zaśpiewał kilka kolęd. Potem śpiewały dzieci, z właściwym dla swojego wieku urokiem wychwalały Narodzonego w Betlejem Zbawiciela, za co zostały nagrodzone świątecznymi podarunkami zorganizowanymi przez Parafialny Ośrodek Miłosierdzia, w ramach którego również rodziny potrzebujące w parafii uzyskały stosowne świąteczne wsparcie.

Dalsza część uroczystości bożonarodzeniowych przebiegała w pomieszczeniach domu parafialnego, gdzie miejscowy zespół „Łastiwczata”, pod kierownictwem Daniela Gałczyka, przedstawił inscenizację tradycyjnego „Wertepu”, połączonego z śpiewaniem kolęd, przedstawiającego okoliczności przyjścia na świat Jezusa Chrystusa.

Zdjęcia: P. Kwoka

Cofnij