Boże Narodzenie we wrocławskiej katedrze

Gabriel Masalski, 09.01.2019

W święto Bożego Narodzenia, 7 stycznia, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, w asyście katedralnego duchowieństwa sprawował świąteczną Liturgię św. Bazylego Wielkiego w Katedrze Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu. Po odczytaniu św. Ewangelii w swojej homilii Władyka zwrócił uwagę na istotę świąt Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus, przyjmując naturę ludzką znalazł się blisko człowieka – tak blisko, jak nigdy dotąd. Podzielił jego los, żył jego życiem, doświadczył wszystkiego, co trudne i bolesne, aby człowiek mógł zrozumieć, że to wszystko jest dowodem miłości Boga do człowieka. Władyka podkreślił zawsze aktualny charakter świąt Bożego Narodzenia, które każdy chrześcijanin powinien przeżywać w wymiarze indywidualnym.

Przed Świętą Eucharystią ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej – odczytał Bożonarodzeniowe Orędzie św. Soboru Biskupów PAKP.

Po zakończeniu nabożeństwa Władyka, duchowieństwo oraz bardzo licznie zebrani wierni wychwalali Nowo narodzonego Chrystusa, wspólnie śpiewając kolędy.

Po Świętej Liturgii dzieci z chóru dziecięcego działającego przy wrocławskiej katedrze pod dyrekcją Pani Anny Sydoruk zaśpiewały kolędy, dając wyraz swojej radości z narodzin Chrystusa. Następnie udały się “z kolędą” do budynku kurii, odwiedzając najpierw Jego Ekscelencję.

Wieczorem, o godzinie 17.00 sprawowana była Wielka Wieczernia, po której również odbyło się wspólne kolędowanie.

W drugim dniu świąt, 8 stycznia, abp Jerzy odprawił św. Liturgię we wrocławskiej katedrze. W tym dniu Cerkiew wspomina Synaksę Przenajświętszej Bogurodzicy. Wierni gromadzą się w świątyniach, aby wychwalać Matkę Bożą, bez Której nie byłyby możliwe Narodziny Jezusa Chrystusa. W swoim słowie Władyka opowiedział o liturgicznym znaczeniu tego dnia. Nawiązał również do wspominanych w tym dniu: św. Józefa Sprawiedliwego, św. Króla i Proroka Dawida oraz św. Jakuba – brata Pańskiego.

Cofnij