Inauguracja roku akademickiego w ChAT

ks. Doroteusz Sawicki , 05.10.2018

W czwartek 4 października br., Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie uroczyście rozpoczęła nowy rok akademicki. Wydarzenie było tym wznioślejsze, że łączyło się z poświęceniem nowej siedziby uczelni. Dotychczas Akademia, której mury opuściła większość naszych hierarchów i duchownych, mieściła się w budynku przy ul. Miodowej 21 należących do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Choć gościnny, nie był własnością uczelni i z każdym rokiem stawał się coraz bardziej ciasny (uczelnia, choć wolno stale się rozrasta). Od wielu lat prowadzono rozmowy z władzami państwowymi i miejskimi na temat nowej lokalizacji Akademii i finansowania budowy jej własnej siedziby.

W roku 2011 podjęto decyzję o kupnie na potrzeby ChAT działki na warszawskich Bielanach przy ul. Broniewskiego 48. Przyznano również fundusze na rzecz budowy. Rozpoczęły się prace projektowe, a następnie budowlane (luty 2017). Przekazanie siedziby miało miejsce w lipcu br. Powierzchnia uczelni wzrosła ponad trzykrotnie. Znalazły się w niej sale wykładowe, zaplecze administracyjno-socjalne, aula na 200 osób, kaplica, powierzchnie wystawowe, itp. Oczywiście większość pomieszczeń jest jeszcze adaptowana i wyposażana. Warunki studiowania jednak już w tym momencie znacznie się poprawiły.

Uroczystość poświęcenia i inauguracji zgromadziła wielu znamienitych Gości. Część z nich przybyła już o godz. 12.00 kiedy dokonano poświęcenie siedziby Akademii (dokonali jej hierarchowie lub przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej bądź ściśle z nią współpracujących). Zgodnie z prawosławną tradycją po odczytaniu stosownych modlitw Jego Eminencja metropolita Sawa namaścił św. olejem-czyniąc znak św. Krzyża, ściany Akademii, a duchowni przeszli po całej Akademii kropiąc ją wodą święconą.

Następnie w auli (kaplica uczelni nie jest jeszcze gotowa) wzniesiono modlitwy za „uczących i uczących się”. Uczestniczyli w nich przedstawiciele „trzech chrześcijańskich rodzin” obecnych w Akademii: ewangelickiej – biskup Marcin Hintz, starokatolickiej – ks. infułat Andrzej Gontarek i prawosławnej – ks. Doroteusz Sawicki. Okolicznościowe kazanie wygłosił biskup Marcin Hintz. Śpiewał chór Akademii prowadzony przez prof. Włodzimierza Wołosiuka. Po krótkiej przerwie, o godz. 14.00 rozpoczęła się inauguracja nowego roku akademickiego. Tu gości było już nieco więcej. Nie wszystkim starczyło miejsc siedzących. Obok zwierzchników Kościołów chrześcijańskich, przedstawicieli środowiska ekumenicznego i rektorów wyższych stołecznych uczelni – na czele z prof. Janem Szmidt – rektorem Politechniki Warszawskiej (przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), obok wykładowców i pracowników uczelni, najważniejszymi uczestnikami inauguracji byli przedstawiciele I roku studiów, od których studenckie ślubowanie przyjął Prorektor ds. Studenckich, arcybiskup Jerzy Pańkowski. Zanim to jednak nastąpiło Rektor Akademii ks. Bogusław Milerski przywitał oficjalnych Gości, wśród nich Stanisława Derehajło, doradcę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który po wygłoszeniu okazjonalnego słowa, w imieniu władz państwowych i oświatowych, przekazał na ręce ks. Rektora okolicznościowy czek na sumę 1 800 000 zł. na rzecz doposażenia uczelni.Równie ciepło przywitano parlamentarzystów, przedstawicieli władz miejskich, firmy budowlanej STRABAG, rektorów seminariów duchownych, itp.

Przebieg inauguracji nie odbiegał od tradycyjnych dla tego typu wydarzeń: powitania, informacja o życzeniach, słowa rektora (w którym przypomniano historię zabiegów o pozyskanie własnej siedziby, ale i podziękowano Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu za gościnność przy ul. Miodowej przez długie lata działalności uczelni), pożegnanie zmarłych pracowników uczelni (ks. prot. prof. Mariana Bendzy), ślubowanie nowych studentów, wystąpienie przewodniczącego samorządu studenckiego, ogłoszenie otwarcia nowego roku akademickiego i wykład inauguracyjny.

Ten ostatni przypadł w udziale Jego Eminencji metropolicie Sawie. Temat brzmiał: „Duch Święty, piękno, nadzieja”. Eminencja szeroko omówił w nim znaczenie Trzeciej Osoby Św. Trójcy w życiu każdego z nas i dziele zbawienia całej ludzkości. Metropolita, omawiając działania Św. Ducha, obrazowo odwoływał się do najnowszej historii Polski i Akademii. Mówił o duchowości, która ten świat i człowieka, przy wszystkich naszych niedostatkach i ułomnościach, czyni pięknym Bożym stworzeniem. Daje nam nadzieję. Na zakończenie, w imieniu Soboru Biskupów PAKP, Jego Eminencja odznaczył Rektora ChAT Orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia z ozdobami.

Po zakończeniu uroczystości, jeszcze długo Goście i „mieszkańcy” nowej siedziby zwiedzali uczelnię, dyskutowali… Około godz. 16.30 siedziba Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zwolna pustoszała. Nie na długo. Już w piątek wypełni ją gwar akademickiej społeczności.

zdjęcia: Łukasz Troc

Cofnij