Inauguracja roku akademickiego na Akademii Wojsk Lądowych

Za: awl.edu.pl , 08.10.2018

Inauguracja roku akademickiego to tradycja, która jest świętem każdej uczelni. Świętem, które kończy okres wakacyjny i rozpoczyna czas wytężonej pracy. Akademia Wojsk Lądowych zainaugurowała nowy rok akademicki 2018/2019 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. – Inauguracja to szczególny czas dla studentów pierwszego roku, którzy rozpoczynając edukację, wkraczają także w dorosłe życie. Serdecznie Was witam w murach Akademii Wojsk Lądowych (…). Gratuluje samodyscypliny oraz kontroli nad własnymi słabościami, które umożliwiły przejście niełatwej selekcji prowadzonej na początkowym etapie studiów w Akademii Wojsk Lądowych. Traktujcie to Państwo, jako pierwszy, bardzo ważny, a przede wszystkim zdany egzamin – powiedział w Narodowym Forum Muzyki Rektor-Komendant gen. bryg. dr hab. inż. Dariusz Skorupka podczas rozpoczęcia nowego roku akademickiego Akademii Wojsk Lądowych. Rektor-Komendant w przemówieniu nawiązał również do pierwszej rocznicy utworzenia Akademii Wojsk Lądowych. – Akademia Wojsk Lądowych obchodzi dzisiaj pierwszą rocznicę powołania do grona uczelni akademickich. Rocznica ta zbiega się z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Jest to dla nas wyjątkowy czas w którym wspominamy chlubne tradycje naszych poprzedniczek – mówił.

W uroczystości wzięło udział wielu znamienitych gości, wśród których znaleźli się Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot oraz były Superintendent Akademii Wojskowej w West Point (USMA) gen. broni Robert L. Caslen. Gościliśmy również przedstawicieli: Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, jednostek wojskowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, duchowieństwa, władz wojewódzkich i samorządowych oraz delegacje uczelni krajowych i zagranicznych. W uroczystości uczestniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Arcybiskupowi towarzyszył ks. mitrat płk. Aleksander Konachowicz.

Rok akademicki 2018/2019 w AWL rozpoczyna 2095 studentów. Pod nadzorem AWL na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi kształci się 417 kandydatów na żołnierzy zawodowych, realizując również szkolenie wojskowe. Planuje się realizację 19 kursów kwalifikacyjnych, 42 kursów doskonalących (w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych) i 4 kursów językowych dla około 1650 żołnierzy zawodowych oraz 14 kursów na potrzeby przeszkolenia kadr rezerwy. W Studium Oficerskim przeszkolonych zostanie 352 kandydatów na oficerów. Łącznie różnymi formami studiów i kursów w Uczelni objętych będzie ponad 4600 studentów i słuchaczy.

Za: awl.edu.pl Zdjęcia: alw.edu.pl

Cofnij