Rada pedagogiczna cieplickiej Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego

ks. Mariusz Kiślak, 01.10.2018

W piątek 28 września b.r. odbyła się rada pedagogiczna Szkoły Śpiewu Cerkiewnego i Języka Cerkiewnosłowiańskiego, której przewodniczył Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy.

Podczas spotkania omówiono formę i zasady funkcjonowania szkoły jak również przedyskutowano plan pracy na najbliższy rok. Ustalono między innymi, że do grona studentów będą mogli dołączyć chętni z innych diecezji Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Na jeden z comiesięcznych zjazdów swoją wizytę z wykładem zapowiedział zwierzchnik diecezji Arcybiskup Jerzy.

Szkoła działa od 2009 roku. Celem szkoły jest wykształcenie kadr, które mogłyby wziąć na siebie odpowiedzialność za organizację śpiewu i czytań liturgicznych na swoich parafiach.

Zasady rekrutacji dostępne pod linkiem: www.cieplice.cerkiew.pl

i na stronie szkoły: www.szkolaspiewu.cerkiew.pl

Zjazd inauguracyjny roku szkolnego 2018/2019 zaplanowany jest na 19-20 październik. Rekrutacja trwa do listopada 2018r.

Cofnij