Niedziela XV po Pięćdziesiątnicy

ks. Igor Habura, 10.09.2018

W XV niedzielę po święcie Pięćdziesiątnicy Jego Ekscelencja abp Jerzy przewodniczył niedzielnym nabożeństwom we wrocławskiej katedrze. Władyce asystowali ks. mitrat Aleksander Konachowicz dziekan okręgu wrocławskiego, o. hiermnich Spirydon oraz protodiakon Mieczysław Oleśniewicz.

Podczas homilii Jego Ekscelencja nawiązał do Ewangelicznej perykopy czytanej podczas Boskiej Liturgii (Mt 22, 35-46). Władyka Jerzy podkreślał, że dwa przykazania Chrystusa: o miłości względem Boga i względem drugiego człowieka wzajemnie się przenikają, uzupełniają i wynikają jedno z drugiego. Niemożliwym jest kochać Boga nie kochając bliźniego, nie można również kochać drugiego człowieka nie kochając Boga - podkreślał. Bliźniego kochamy nie inaczej jak przez Jego Stwórcę, Boga zaś kochamy w bliźnim, który jest naznaczony obrazem Bożym darowanym ludzkości w Adamie podczas stworzenia świata.

Zdjęcia: lektor Gabriel Masalski

Cofnij