Veria: XXIV Dni Pawłowe 26-29 czerwca 2018

Redakcja, 01.07.2018

Główne uroczystości „Dni Pawłowych” zainaugurowała dnia 26 czerwca Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat „Ewangelizacja i Misja według Apostoła Pawła”. Konferencję otworzył gospodarz Diecezji Verii, Nausy i Kampanii – metropolita Pantelejmon. Następnie przedstawiciele poszczególnych Kościołów lokalnych odczytali listy – pozdrowienia, wystosowane przez ich zwierzchników. Na uroczystości przybyli przedstawiciele wszystkich lokalnych Kościołów prawosławnych za wyjątkiem Kościołów Albanii oraz Ziem Czeskich i Słowacji. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny reprezentował arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, któremu towarzyszył lektor Gabriel Masalski.

Metropolita Sawa w liście na tegoroczne „Dni Pawłowe” napisał między innymi: „Fakt, że od dwudziestu czterech lat Dni Pawłowe nie straciły ogólnoprawosławnego zainteresowania świadczy o nie tylko wieloaspektowym dziedzictwie św. Apostoła Pogan, ale również o zawsze trafionej intuicji ich organizatorów zarówno w doborze zasadniczych tematów konferencji, jak i samego przebiegu tych obchodów. Wyraźnie bowiem widać, że nauka św. Apostoła Pawła jest nadal aktualna, wymaga wciąż pogłębionej egzegezy i jej usadowienia we współczesnej analizie religijnych, społecznych, politycznych i kościelnych aspektach.

Tematem tegorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej, organizowanej w ramach Dni Pawłowych w Metropolii Verii, jest „Ewangelizacja i Misja według Apostoła Pawła”. Zarówno ewangelizacja, jak i misja były wpisane w życie świętych apostołów, a szczególnie samego apostoła Pawła. Jego apostolskość zrodziła się jako rezultat wiary w Jezusa Chrystusa i Jego ewangelię. Nikt jak on nie doświadczył tak bardzo życiowej sensowności ewangelizacji, bowiem sam został przez nią w pełni pochłonięty. Był on ewangelizowany przez Samego Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Prawosławna Cerkiew w Polsce od lat utrzymuje bardzo bliskie relacje z Grecką Cerkwią Prawosławną, w tym z Metropolią Verii, Nausy i Kampanii. Nasze wzajemne wizyty, wymiana duchowieństwa i młodzieży, a także zwykła, ludzka przyjaźń opiera się na jednym – świętej wierze prawosławnej i miłości do św. Apostoła Pawła.

Pamiętając osobiście piękny klimat uroczystych Dni Pawłowych, pozdrawiam umiłowanego Apostoła Verii – Jego Ekscelencję Metropolitę Pantelejmona. Doceniając Jego widoczny trud i zaangażowanie w ewangelizowanie dzisiejszego świata w oparciu o namowę apostolską św. Pawła, staramy się każdego roku delegować reprezentanta naszej Cerkwi na międzynarodowe obchody Dni Pawłowych”.

Obrady Konferencji kontynuowane były również 27 czerwca. Po każdej z sześciu ogólnych sesji konferencji Diecezja Verii nagradzała medalami uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów, którzy wygrali w różnych konkursach szkolnych, sportowych, naukowych, artystycznych i innych. Pamiątkowe odznaczenia i dyplomy wręczali przedstawiciele lokalnych Kościołów prawosławnych. Wieczorem tego samego dnia odbyła się niezwykle wzruszająca inscenizacja teatralna na temat św. męczennika Łukasza (Wojno-Jasienieckiego). Główną rolę zagrał mnich Gerasem – przewodniczący Gabinetu Prasowego Metropolity. Późnym wieczorem do Verii przybył Patriarcha Aleksandrii Teodor II. Dzień zakończyła kolacja w monasterze Dovra w Verii.

28 czerwca patriarcha Teodor przysłuchiwał się obradom „Okrągłego Stołu” na temat misji w Korei Południowej i Afryce. Głównymi uczestnikami bardzo interesującej dyskusji byli: metropolia Korei Ambroży i metropolita Kongo Nicefor. Patriarcha Teodor podzielił się również swoimi doświadczeniami z działalności misyjnej prowadzonej przez niego od prawie 40 lat w Afryce.

Wieczorem, 28 czerwca, odprawiona została uroczysta wieczernia w wigilię święta św. św. apostołów Piotra i Pawła. Odbyła się ona w odrestaurowanej, pięknej starej katedrze – Bazylice św. św. Pawła i Piotra z VIII wieku. Kolejność imion apostołów nie jest przypadkiem. Niezwykłego uroku dodawały nabożeństwu fragmenty fresków z tak odległych czasów. Pod koniec nabożeństwa, któremu przewodniczył patriarcha, zostały wygłoszone przemówienia metropolity Verii Pantelejmona i Wielce Błogosławionego patriarchy Teodora II.

O poranku 29 czerwca rozpoczęła się jutrznia, a następnie św. Liturgia. Patriarsze Teodorowi asystowali przybyli hierarchowie według dyptychów. Liturgię zakończyły okolicznościowe przemówienia oraz uhonorowanie patriarchy najwyższym odznaczeniem Metropolii Verii – Złotym Krzyżem św. Apostoła Pawła. W Liturgii uczestniczyli także towarzyszący patriarsze hierarchowie oraz metropolita Łukasz z Ukrainy.

Po św. Liturgii odbyło się krótkie spotkanie hierarchów z patriarchą Teodorem II w budynku metropolii. Uroczysty obiad świąteczny miał miejsce w monasterze Dovra. Przed obiadem wszyscy goście odwiedzili nowo budującą się cerkiew, nieopodal monasteru, poświęconą św. męczennikowi Łukaszowi (Wojno-Jasienieckiemu). W świątyni można było ucałować relikwie świętego oraz inne, słynące cudami ikony, a w szczególności Bogurodzicy „Trójręki”. Atmosfera podczas obiadu była niezwykła. Patriarcha i hierarchowie dzielili się swoimi wrażeniami odnośnie misji prawosławnej.

Wieczorem, tradycyjnie, odbyła się uroczysta procesja na „Bema” – miejsce, skąd ap. Paweł przemawiał do mieszkańców Verii. Procesja przeszła ulicami miasta. Obecni byli przedstawiciele Parlamentu Greckiego oraz samorządu lokalnego. Całość uroczystości zakończyły przemówienia metropolity Pantelejmona oraz patriarchy. Wiele aplauzów wiernych wywoływały nawiązania w przemówieniach do prowadzonej obecnie debaty na temat Macedonii i jej narodowościowego statusu, a także jej nazwy.

Zdjęcia: hierodiakon Kosmas (Karagiannis), hieromnich Gerasimos (Bekes)

Cofnij