Uroczystości Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla

lektor Gabriel Masalski, 10.04.2018

W drugi dzień świąt Paschy w Lublinie miały miejsce bardzo podniosłe uroczystości. Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Abel Arcybiskup Lubelski i Chełmski obchodził jubileusz 60 urodzin.

W uroczystościach udział wzięli Biskupi Polskiego Prawosławnego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego na czele z Jego Eminencją Wielce Błogosławionym Sawą, Prawosławnym Metropolitą Warszawskim i Całej Polski.

Podczas św. Liturgii obecni byli przedstawiciele władz miejskich, samorządowych oraz uniwersyteckich.

W uroczystościach uczestniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński.

Cofnij