Pascha we wrocławskiej katedrze

Redakcja, 10.04.2018

Od porannych godzin do późnego popołudnia Wielkiej Soboty duchowieństwo katedralne z Wrocławia dokonywało poświęcenia pokarmów paschalnych. Wrocławską katedrę odwiedziło w tym dniu ponad tysiąc wiernych, którzy niosąc paschalne koszyczki po ulicach Wrocławia świadczyli o zbliżającym się w Kościele prawosławnym święcie świąt – Passze Chrystusowej.

Zgodnie z formularzem Wielkiej Soboty, po godzinie 23.00 odprawiono „Połunosznicę” wraz z wniesieniem „płaszczanicy” (pol. całunu) do ołtarza. Przed północą, ks. mitrat Aleksander Konachowicz dostarczył św. ogień do wrocławskiej katedry, który zstępuje w Wielką Sobotę do Grobu Pańskiego w Jerozolimie, i który to po raz dziewiąty z rzędu przywożony jest do Polski. Pachalnym nabożeństwo przedwodniczył ordynariusz diecezji arcybiskup Jerzy w asyście katedralnego duchowieństwa.

Przed północą, przy narastającym w dynamikę śpiewie paschalnej stichery „Zmartwychwstanie Twoje, Chryste Zbawicielu”, rozpoczęła się uroczysta procesja. Arcybiskup Jerzy, aklamacją „Chwała Świętej, Jednoistotnej i Życiotwórczej, i Niepodzielnej Trójcy”, rozpoczął paschalną jutrznię, symbolicznie otwierając Krzyżem Chrystusowym drzwi do katedry – symbol zwycięstwa życia nad śmiercią i otchłanią. Przybyli tłumnie na paschalne nabożeństwo wierni, gromko odpowiadali na każde pozdrowienie „Chrystus Zmartwychwstał!” słowami „Zaprawdę zmartwychwstał!”.

Po jutrzni tradycyjnie rozpoczęła się Boska Liturgia św. Jana Chryzostoma. Paschalną ewangelię przeczytano w językach: cerkiewnosłowiańskim, greckim, łacińskim, hebrajskim, rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, polskim, gruzińskim, niemieckim i angielskim. Przed eucharystią protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej odczytał List Paschalny św. Soboru Biskupów PAKP na 2018 rok.

Po poświęceniu paschalnego chleba artosu, arcybiskup Jerzy zwrócił się do wiernych ze słowem, w którym przybliżył sens i znaczenie Zmartwychwstania Pańskiego dla prawosławnego chrześcijanina, bez względu na epokę w jakiej on żyje. Władyka odniósł się również do Mowy Katechetycznej św. Jana Chryzostoma, która zaprasza wszystkich do paschalnej uczty eucharystycznej. Wyjaśnił, dlaczego Chrystus traktuje na równi tych, którzy pościli od pierwszej godziny i tych, którzy przybyli w ostatniej chwili, czyli o „godzinie jedenastej”. Podkreślił także, że Pascha jest sercem chrześcijaństwa i bez wiary w Zmartwychwstałego Pana wiara, jako taka, traci swoją moc i sens. Hierarcha zwrócił się również w języku ukraińskim do prawosławnych z Ukrainy, których zachęcił do bardziej intensywnego i regularnego uczestnictwa w życiu wrocławskiej katedry, i ogólnie Cerkwi prawosławnej. Następnie władyka Jerzy poświęcił paschalne pokarmy. Ze względu na różnorodność pochodzenia etnicznego wiernych, przyniesione do cerkwi paschalne pokarmy odzwierciedlały dużą różnorodność lokalnych tradycji.

O godzinie 10.00 we wrocławskiej katedrze hieromnich Spirydon (Kuziak) sprawował drugą liturgię w tym paschalnym dniu, a o godzinie 15.00 arcybiskup Jerzy, w asyście duchowieństwa katedralnego, odprawił paschalną wieczernię.

Zdjęcia: Jan Demczuk

Cofnij