Remont Cerkwi w Barlinku

ks. Jarosław Biryłko, 05.03.2018

Na początku br. zakończono II etap prac przy remoncie zabytkowej cerkwi pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku. Prace objęły: remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia, wykonanie instalacji odgromowej oraz remont podsufitki.

Parafia na ten cel pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie oraz środków Gminy Miasta Barlinek i środków własnych. Całość zadania to ponad 300 tys. zł.

Obecnie cerkiew w związku ze złym stanem technicznym i wydaną Decyzją Nakazową Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Myśliborzu została zamknięta. Nabożeństwa odbywają się w użyczonej kaplicy cmentarnej w Barlinku.

Przed nami kolejny rok i kolejne wyzwania. Pilnych prac wymagają tynki wewnętrzne, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, stolarka okienna i drzwiowa. Uzyskaliśmy także pozwolenie na wykonanie kopuły na świątyni, którą chcemy zwieńczyć prawosławnym krzyżem, by świadczyła o Prawosławiu na tych terenach. Na dzień dzisiejszy cerkiew jest mało rozpoznawalna w mieście, ze względu na styl budownictwa.

Parafia w Barlinku jest nieliczna, liczy zaledwie 7 rodzin. Wszelkie działania i prace związane z utrzymaniem, remontem cerkwi są nie lada wyzwaniem. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc i wsparcie remontu, byśmy jak najszybciej mogli ponownie sprawować Świętą Liturgię w odremontowanej cerkwi.

Wszelkie wpłaty, ofiary można kierować na konto:

PARIBAS BANK 79 2030 0045 1110 0000 0217 5460

Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia Przenajświętszej Bogarodzicy w Barlinku

ul. Górna 7

74-320 Barlinek

Adres korespondencyjny

ul. Nadbrzeżna 4

73-110 Stargard

Za wszystkie ofiary i wsparcie Spasi Hospodi.

Zdjęcia: archiwum parafii

Cofnij