Pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej na św. Górę Grabarkę

Sonia Iwanciw, Agata Biryłko, 11.06.2024

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski w dniach 30 maja – 2 czerwca 2024 roku w Monasterze św. św. Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce odbyła się jubileuszowa, XLV Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej. Tegoroczne obchody były szczególne ze względu na zaplanowaną w jej trakcie inaugurację jubileuszu 45-lecia powstania Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce oraz 100-lecia uzyskania autokefalii przez Cerkiew Prawosławną w Polsce. Uroczystości skupiały się na integracji i zacienianiu więzów przez młodzież prawosławną oraz wspólnej modlitwie i spędzaniu czasu razem. Pierwszego dnia późnym popołudniem odbyła się wieczernia wraz z poświęceniem wody, po tym nastąpiło ustawienie krzyża, w pobliżu Cerkwii pw. Przemienienia Pańskiego. Później był czas na rozłożenie namiotów i zapoznanie się z innymi uczestnikami tzw. Majowej. O godzinie 20 odbyło się ognisko i kolacja. Następnie zaczęły się występy artystyczne, a delegacje z Litwy i Grecji uczyły uczestników swoich tańców narodowych. Po zakończonej prezentacji rozpoczęło się wspólne śpiewnie pieśni. Wszyscy mieli możliwość poznać nowych ludzi i w miłej atmosferze spędzić resztę wieczoru.

Dzień drugi obchodów (piątek) młodzież spędziła wspólnie w pobliskich Siemiatyczach. Z rana odbył się tam molebień sprawowany w cerkwi pw. Zmartwychwstania Pańskiego, któremu przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Warsonofiusz Biskup Siemiatycki. Po modlitwie wszyscy udali się na teren Amfiteatru Miejskiego, gdzie odbyła się prezentacja pamiątkowego albumu przybliżającego historię Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce, a po popołudniu miały tam miejsce koncerty, konkursy oraz inne zaplanowane atrakcje, które miały na celu wspólną integrację i zabawę.

W dzień trzeci z samego rano odbyła się Boska liturgia w Cerkwii pw. Przemienienia Pańskiego, od razu po tym odbyło się wspólne śniadanie. Następne w programie było „145 pytań do…” w którym na pytania odpowiadali duchowni i goście z różnych diecezji, gdzie możliwe było poznanie odpowiedzi na dręczące pytania. Kolejno członkowie BMP przygotowali niespodziankę dla uczestników w postaci tortu z okazji jubileuszu 45-lecia Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Po słodkim poczęstunku odbyły się warsztaty tematyczne: plecenie czotek oraz tradycyjnych ozdób ze słomy, zajęcia z chóru i fotografii. Niedługo po tym nastąpiły spotkania w grupach dyskusyjnych, na których uczestnicy mogli porozmawiać i zgłębić wiedzę na dane tematy. O godzinie 17 rozpoczęło się całonocne czuwanie, po którym została odsłużona panichida. Dzień zakończył akatyst do św. Młodzieńca Gabriela. Niedługo po nim o północy rozpoczęła się Boska Liturgia, której przewodniczył Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Grzegorz Arcybiskup Białostocki. Po modlitwie miała miejsce wspólna Agapa.

Wszyscy uczestnicy pożegnali się tego dnia z wyraźnym zadowoleniem oraz w ciepłej i rodzinnej atmosferze pożegnali się z chęcią powrotu za rok.

Cofnij