Abp Jerzy wziął udział w Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym PRE

za: www.ekumenia.pl, 13.01.2024

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 11 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

W spotkaniu udział wzięli zwierzchnicy pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), pastor Marek Głodek (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki), bp Jarosław M. Jan Opala (Kościół Starokatolicki Mariawitów).

Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej abp prof. Jerzy Pańkowski, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz, reprezentanci różnych Kościołów, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki, polityki i mediów oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

Podczas spotkania przemówienie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Nawiązując do zeszłorocznych obchodów 450. rocznicy uchwalenia Konfederacji Warszawskiej, podkreślił, że dzisiaj Kościoły chrześcijańskie i inne religie również powinny zadbać o to, aby w Polsce było miejsce dla wszystkich, którzy są w mniejszości lub są w jakikolwiek sposób prześladowani. – Musimy działać jako siła przemiany społecznej, wspierając sprawiedliwość, pokój i prawa człowieka. Wspólnie jako chrześcijanie możemy być głosem dla tych, którzy są uciskani, bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie. Szczególnie dzisiaj, w dobie ksenofobii i rodzącego się nacjonalizmu – powiedział.

Prezes PRE zwrócił uwagę, że współczesny kryzys duchowości sprawił, iż wiele osób odwraca się od instytucji Kościoła i szuka alternatywy. – Naszym zadaniem jest przywrócić wiarygodność Ewangelii poprzez świadectwo autentyczności i nadanie słowom znaczenia. Wierzę, że będzie to możliwe, jeśli zaczniemy od nas samych – przekonywał.

Cofnij