Boże Narodzenie we wrocławskiej katedrze

ks. Igor Habura, 11.01.2024

Nabożeństwom Świąt Bożego Narodzenia we wrocławskiej katedrze przewodniczył Ordynariusz diecezji Jego Ekscelencja abp Wrocławski i Szczeciński Jerzy.

Liturgiczne uroczystości Narodzenia Chrystusa rozpoczęły się w Wigilię 6 stycznia Boską Liturgią. Wieczorem o godz. 17.00 sprawowano nabożeństwo Wielkiego Powieczerza i jutrzni.

W święto Bożego Narodzenia, 7 stycznia, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, w asyście katedralnego duchowieństwa sprawował świąteczną Liturgię. W trakcie nabożeństwa protodiakon Mieczysław Oleśniewicz – Sekretarz Kancelarii Arcybiskupiej – odczytał Bożonarodzeniowe Orędzie św. Soboru Biskupów PAKP.

Po zakończeniu nabożeństwa Władyka, duchowieństwo oraz bardzo licznie zebrani wierni wychwalali Nowonarodzonego Chrystusa, wspólnie śpiewając kolędy.

W drugim dniu świąt, 8 stycznia abp Jerzy odprawił św. Liturgię we wrocławskiej katedrze. W tym dniu Cerkiew wspomina Synaksę Przenajświętszej Bogurodzicy. Wierni gromadzą się w świątyniach, aby wychwalać Matkę Bożą, bez Której nie byłyby możliwe Narodziny Jezusa Chrystusa. Po wysłuchaniu czytań ewangelicznych Władyka zwrócił się do wiernych ze słowem arcypasterkiego napomnienia.

W trzeci dzień świąt, nabożeństwom w katedrze przewodniczył proboszcz katedry ks. mitrat Jerzy Szczur. W trakcie wszystkich świątecznych nabożeństw śpiewał chór katedralny pod dyr. Piotra Kuropki oraz lektora Dawida Dubeca.

W ciągu świątecznych nabożeństw bardzo wielu wiernych przystępowało do misteriów spowiedzi i eucharystii czerpiąc z liturgicznego bogactwa Cerkwi.

Cofnij