Niedziela przed Bożym Narodzeniem

za: www.powp.wp.mil.pl, 02.01.2024

W niedzielę przed Bożym Narodzeniem, niedzielę świętych ojców, w Katedralnej Parafii Wojskowej w Warszawie Boskiej Liturgii przewodniczył JE abp Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy.

Tego dnia w świątyni usłyszeliśmy fragment ewangelii według apostoła Mateusza (1,1-25):

„Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama (…) Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: « Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane przez Proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: „Z nami Bóg”. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański: wziął swoją Małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do Niej, aż porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.”

Po przeczytaniu perykopy ewangelicznej Arcybiskup Jerzy w homilii opowiedział o dwóch genealogiach Chrystusa występujących w ewangeliach wg. ap. Mateusza i ap. Łukasza, a następnie przybliżył postaci kobiet, które zrodziły przodków Jezusa Chrystusa. W odniesieniu do niedzieli ojców Władyka podkreślił, że my jesteśmy jego dziećmi. W okresie zbliżającego się święta Bożego Narodzenia ordynariusz wojskowy polecił abyśmy starali się uwrażliwić naszą wiarę, pogłębić tę wiarę, - zachęcił - abyśmy starali się nie tłumaczyć i rozumieć wszystkiego co nas spotyka swoim ograniczonym umysłem, bo myśli Boga nie są naszymi myślami, a drogi Boga nie są naszymi drogami – powiedział Władyka.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii ordynariusz przeczytał modlitwę błogosławieństwa na nowy rok, podziękował duchowieństwu za służbę, chórowi za śpiew oraz złożył parafianom życzenia świąteczno-noworoczne.

Cofnij