Abp Jerzy wziął udział w uroczystościach święta patronalnego białostockiej katedry

za: www.orthodox.bialystok.pl, 22.12.2023

19 grudnia w dniu modlitewnej pamięci św. Mikołaja Cudotwórcy Arcybiskupa miry Licejskiej – patrona białostockiej Katedry, JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański odprawił uroczystą Boską Liturgię w Katedrze. W nabożeństwie uczestniczyli także JE Najprzewielebniejszy Jerzy Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy oraz JE Najprzewielebniejszy Andrzej Biskup Supraski.

Ze słowem do licznie zebranych w Katedrze zwrócił się Arcybiskup Jerzy. Ekscelencja w swoim kazaniu przybliżając postać św. Mikołaja podkreśla, że szacunek i cześć jaką darzymy Świętego nie wynikają tylko z pobożnej pamięci, ale ze świadomości realnej pomocy od tego wielkiego świętego hierarchy. Arcybiskup przywołał przykład okazywanej dziś często pomocy na pokaz, której towarzyszy reklama, która wymaga później pochwały. Jest to pomoc, za którą ciężko domagać się nagrody w Królestwie Niebieskim. Święty Mikołaj pomagał przede wszystkim w uniknięciu grzechu. Potrafił postawić odpowiednią diagnozę i pomagał, aby ludzie nie zgrzeszyli przed Bogiem. Hierarcha zaznacza jednak, że tak mogą robić tylko Ci co zbudowali silny fundament swojego duchowego życia. Święty Mikołaj często wyprzedza nasze prośby, przeszedł drogę którą ukazuje troparion ku dzisiejszemu świętemu, nie była to droga komfortowa, a pełna wyrzeczeń i ograniczeń. Arcybiskup Jerzy zauważa, że w dzisiejszych czasach gdy jesteśmy złudnie wolni, jesteśmy ograniczani przez pokusy dzisiejszego świata. Wolny człowiek to nie ten, który może pozwolić sobie na wszystko, ale ten który może sobie odmówić. Wolny człowiek potrafi powiedzieć sobie nie i nie jest niewolnikiem swoich pragnień. Święty Hierarcha był także wyznacznikiem prawdy, którego brakuje w dzisiejszych czasach. Nie musiał jej manifestować, ale okazywał ją przez spokój. Dzisiaj ciężko nam ustać w miejscu, potrzebujemy bodźców, dzieje się tak przez brak spokoju wewnętrznego, który przynosi modlitwa. Na koniec swojej homilii Arcybiskup Jerzy życzył aby wymodlona obecność św. Mikołaja zawsze towarzyszyła w naszym życiu, bo to jest naszym nieocenionym bogactwem. Zwracając się do dzieci hierarcha nawoływał aby pamiętali, że św. Mikołaj był prawdziwym biskupem, do którego należy modlić się aby uczynił nas mądrymi ludźmi, pomagał w zdobywaniu cnót i prawdy.

Po Liturgii sprawowany był uroczysty molebien ku czci świętego Patrona Katedry, podczas którego wznoszone były modlitwy za proboszcza Katedry ks. mitrata Jana Fiedorczuka, Radę Parafialną, chóry i dyrygentów, darczyńców, parafian oraz wszystkich obecnych.

Na zakończenie uroczystości do zgromadzonych zwrócił się Arcybiskup Jakub. Podkreślił jak ważnym jest chronić dzieci przed niewłaściwym wyborem drogi życia. Niestety świat mami nas różnymi pokusami, ubierając w piękne obietnice i złudne dobro, to co jest przeciwnym i odwracającym nas od Boga. Należy brać przykład ze św. Mikołaja, który jest wzorem wstrzemięźliwości, poprzez swoją mądrość i wolność. Ekscelencja zaznaczył, że wolność nie jest samowolą, ale możliwością panowania nad różnymi sytuacjami i samokontrolą. Następnie hierarcha pokazuje jak wielka jest pamięć o św. Mikołaju. Świat wiedząc, że nie da rady wymazać z naszego umysłu tradycji pamięci o tym Wielkim Świętym, próbuje zamienić ten kult w historię o Mikołaju mieszkającym w Laponii. Hierarcha nawołuje abyśmy nie zapominali kim był prawdziwy św. Mikołaj i zanosili swoje modlitwy do Niego aby był naszym orędownikiem przed tronem Najwyższego. Na koniec Arcybiskup Jakub podziękował za wspólną modlitwę przybyłym hierarchom, proboszczowi, duchowieństwu, dyrygentom i wszystkim zgromadzonym w świątyni.

Cofnij