Doroczna konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej

ks. Adam Góralczuk, 13.11.2023

13 listopada w domu parafialnym w Legnicy odbyła się coroczna konferencja duchowieństwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. Spotkanie rozpoczęło się molebnem sprawowanym w cerkwi pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy przez Arcybiskupa Jerzego w asyście księży dziekanów. Podczas nabożeństwa śpiewał chór złożony z kapłanów pod dyr.. Ks. Prot. Grzegorza Cebulskiego.

Po zakończonym nabożeństwie rozpoczęto obrady. W trakcie konferencji sekretarz kancelarii arcybiskupiej ks. Mieczysław Oleśniewicz omówił zagadnienia związane ze sprawami administracyjnymi, nauczaniem religii oraz gospodarką świecami. Następnie głos zabrał Diecezjalny Konserwator Zabytków ks. Jarosław Biryłko, który omówił sprawy remontowo-budowlane diecezji.

Ostatnią częścią obrad było wystąpienie Ordynariusza - abpa Jerzego, który podsumował miniony rok. Władyka odniósł się do przedstawionych wcześniej sprawozdań poruszających poszczególne aspekty życia cerkiewnego w diecezji. Abp Jerzy zwrócił szczególną uwagę na potrzebę edukowania przyszłych rodziców chrzestnych, którzy w powinni być w pełni świadomi tego co zachodzi podczas sakramentu Chrztu. Władyka omówił również kwestię zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Bractwa Młodzieży Prawosławnej, które odbędzie się na terenie diecezji 02.12.2023 r. w Szczecinie. Abp Jerzy zaapelował także do duchowieństwa o większe zaangażowanie w nauczaniu religii.

Podsumowując, Władyka podziękował duchownym za dotychczasowe zaangażowanie i prosił o dalsze wysiłki w służbie duszpasterskiej. Następnie w trakcie dyskusji duchowieństwo podnosiło nurtujące je kwestie, które omawiano wspólnie z Władyką.

Kończąc, abp Jerzy życzył ojcom wytrwałości i wszelkich niezbędnych sił - zarówno duchowych, jak i fizycznych, w dalszej służbie Bogu i ludziom.

Cofnij