Święto parafialne w Buczynie

ks. Jerzy Omelianiuk, 13.11.2023

8 listopada Parafia Prawosławna w Buczynie uroczyście obchodziła dzień liturgicznej pamięci patrona świątyni Św. wielkiego męczennika Dymitra z Tesalonik.

W przeddzień święta było sprawowane nabożeństwo całonocnego czuwania któremu przewodniczył ks. Oleksii Adamchuk . W sam dzień święta Boskiej Liturgii przewodniczył dziekan dekanatu Zielonogórskiego ks. mitrat mgr Igor Popowicz w asyście proboszcza oraz przybyłych księży, ks. dr mitrat Dariusz Ciołka z Rudnej, ks. prot Lubomir Worchacz z Legnicy dziekan dekanatu Lubinskiego, ks. prot Sławomir Sorokanycz z Studzionek, ks. prot Andrzej Dudra z Zielonej Góry, ks. prot Bogdan Repeła z Lubina, ks. prot Michał Koval z Torzymia, ks. Oleksii Adamchuk z Wrocławia oraz ks. protodiakon Mieczysław Oleśniewicz z wrocławskiej katedry. Po ewangelii ze słowem do wiernych zwrócił się ks. Oleksii Adamchuk. W swojej homili kaznodzieja przybliżył życie i męczeńską smierć św. Dymitra Sołuńskiego, podkreślając zasługi i oddanie Bogu.

Po zakończeniu św. Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni, podczas której odczytania fragmenty czterech Ewangelii.

Na zakończenie uroczystości odpustowych ze słowami podziękowania zwrócił się proboszcz, dziękując księżom za przybycie oraz chórowi parafialnemu za ich śpiew, radzie parafialnej za ich całoroczny trud oraz wiernym przybyłych z sąsiednich parafii.

Cofnij