Abp Jerzy wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Teologicznej na Cyprze

za: www.orthodox.pl, 12.11.2023

W dniach 5-8 listopada br. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Teologiczna w Szkole Teologicznej Kościoła Cypru. Została zorganizowana w pierwszą rocznicę śmierci śp. Wielce Błogosławionego Chryzostoma II, Arcybiskupa Nowej Justyniany i całego Cypru. To dzięki staraniom hierarchy, kilka lat temu powstała na Cyprze Szkoła Teologiczna, która kształci zarówno przyszłych teologów i kapłanów, jak też organizuje kursy uzupełniające, doszkalające dla starszego pokolenia duchowieństwa i osób świeckich. Warto podkreślić, że Szkoła Teologiczna Cypru uzyskała akredytację państwową, co pozwala na nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami teologicznymi w ramach programu Erasmus.

Zasadniczym tematem konferencji była „Wielka i święta godność biskupstwa”. Wzięli w niej udział przedstawiciele dwunastu szkół teologicznych w tym z Grecji (Ateny, Saloniki), Albanii (Tirana), Cypru, Niemiec (Monachium), Libanu (Balamand), Rumunii, Turcji (Szkoła w Halki) i Francji. Z błogosławieństwa Wielce Błogosławionego metropolity Sawy, Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie i Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, reprezentował Jego Ekscelencja arcybiskup wrocławski i szczeciński Jerzy, rektor ChAT, który podczas VI sesji wygłosił referat na temat: „Różnice i podobieństwa w rycie pontyfikalnych nabożeństw w słowiańskiej i greckiej tradycji liturgicznej. Wybrane przykłady”.

Obrady konferencji rozpoczęły się niedzielną św. Liturgią sprawowaną w nowo wybudowanej katedrze św. Jerzego w Nikozji przez zwierzchnika Kościoła Cypru, Wielce Błogosławionego arcybiskupa Jerzego. Po nabożeństwie odprawiono panichidę nad grobem budowniczego świątyni, błogosławionej pamięci arcybiskupa Chryzostoma II, który znajduje się w krypcie dokładnie pod św. ołtarzem katedry. W godzinach popołudniowych miała miejsce ceremonia zainaugurowania obrad konferencji, którą otworzył zarówno zwierzchnik Kościoła Cypru, jak i prezydent Cypru Nikos Christodulitis. Ceremonii otwarcia towarzyszył koncert chóru muzyki bizantyjskiej.

Poza udziałem w konferencji, arcybiskup Jerzy miał możliwość indywidualnego spotkania ze zwierzchnikiem Prawosławnego Kościoła Cypru, Jego Eminencją Wielce Błogosławionym arcybiskupem Jerzym, któremu przekazał pamiątkową panagię od zwierzchnika PAKP Wielce Błogosławionego metropolity Sawy przygotowaną z okazji 85. Urodzin i 25. rocznicy wyboru na tron metropolitów warszawskich i całej Polski.

Obrady konferencji zostały podzielone na siedem sesji tematycznych, począwszy od biblijnych podstaw arcykapłaństwa, poprzez kwestie kanoniczne, administracyjne, teologiczne, liturgiczne, homiletyczne i duszpasterskie związane z posługą biskupią w Kościele prawosławnym.

Cofnij