Spotkanie u Wojewody Dolnośląskiego

ks. Grzegorz Cebulski, 09.11.2023

W dniu 6.11. br. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, odbyło się spotkanie na które zostali zaproszeni współpracujące z urzędującym I-wszym Wojewodą Panem Jarosławem Kresą, następujące osoby: Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Doskonalenia Nauczycieli Pani Katarzyna Pawlak-Weiss, Pan prof. Włodzimierz Suleja, historyk specjalizujący się w dziejach polskiej myśli politycznej, Pan prof. Krzysztof Rozpondek, Kierownik Katedry Ceramiki Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu -członek Rady Programowej Centrum Rzeźby Polskiej, Pan Wojciech Trębacz Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN we Wrocławiu, Pan Damian Mrozek, doradca wojewody ds. kontaktów z organizacjami pozarządowymi i kombatanckimi i ks. Grzegorz Cebulski, Proboszcz Parafii w Sokołowsku i kapelan KWP we Wrocławiu.

Spotkanie miało charakter podsumowujący pięcioletni okres wzajemnych kontaktów i realizowanych przedsięwzięć w przestrzeni pamięci i edukacji historycznej. Wśród dziesiątek takich działań Pana Jarosława Kresy na Dolnym Śląsku, znalazły się coroczne Apele Pamięci i modlitwa na grobach gruzińskich oficerów II Wojny światowej, otwarcie alei im. Protoprezbitera płk Szymona Fedorońko, objęcie programem „Ocalamy” grobów prawosławnych żołnierzy II Korpusu PSZ na Zachodzie.

Cofnij