XXII niedziela po Pięćdziesiątnicy

za: www.powp.wp.mil.pl, 05.11.2023

Bogactwo nie jest powodem potępienia, ani ubóstwo nie jest powodem zbawienia – nawoływał podczas homilii w XXII niedzielę w katedralnej świątyni pw. św. Jerzego Zwycięzcy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski).

W niedzielę 22 po Pięćdziesiątnicy wg. starego stylu wspominaliśmy również pamięć świętego apostoła Jakuba Brata Pańskiego. W tym dniu Arcybiskupowi Jerzemu podczas Boskiej Liturgii asystował kler katedry Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Po odczytaniu czterech fragmentów z Pisma Świętego Ordynariusz sparafrazował przypadającą na niedzielę - 5 listopada - przypowieść. Bóg wcielił się i stał się Synem Bożym po to żeby człowiek mógł zrozumieć, że każda sytuacja w jakiej się znajdzie jest możliwa do dowartościowania jej i przekucia w dobro. Zarówno choroba jak i zdrowie. Jedno i drugie może być drogą do Boga – kontynuował Arcybiskup Jerzy. Bogacz wcale nie chciał aby jego bracia nie trafili do raju, tylko aby nie trafili tam, gdzie on. My w większości myślimy podobnie. Staramy się nie grzeszyć, ponieważ nie chcemy trafić do piekła. Idziemy do spowiedzi by Bóg nas nie pokarał. Pytanie czy nie chcemy być dobrymi chrześcijanami i ludźmi ewangelii, po to by nie trafić do piekła? Jest to myślenie bardzo płytkie i interesowne. Nie ma w tym wszystkim miłości do Boga, bo jeśli człowiek kocha Boga jak mawiali ojcowie to z Bogiem i w piekle będzie dobrze. Niezwykle istotne jest zrozumienie co jest motywajcą, a co jest celem tego, że człowiek chce się poprawić - zakończył Władyka.

Podczas nabożeństwa śpiewały dwa chóry, parafialny który prowadzi mgr inż. Piotr Dądela oraz najmłodsze pokolenie parafii wojskowej pod dyrekcją mgr Anny Nazaruk.

Cofnij