Abp Jerzy wziął udział w inauguracji 13. Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie

ks. Igor Habura, 14.09.2023

13 września Jego Ekscelencja abp Jerzy wziął udział w inauguracji 13. Zgromadzenia Światowej Federacji Luterańskiej w Krakowie, gdzie jako rektor reprezentował Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie.

Światowa Federacja Luterańska jest globalną wspólnotą Kościołów reprezentujących tradycję luterańską. Zgromadzenie, które jest najwyższym organem decyzyjnym Światowej Federacji Luterańskiej zbiera się zwykle co 6 lat i gromadzi delegatów i delegatki ze 150 Kościołów członkowskich.

Tegoroczny temat przewodni Zgromadzenia brzmi: „Jedno Ciało, jeden Duch, jedna nadzieja”.

Abp Jerzy wziął udział w inauguracji na sali plenarnej oraz uroczystym oficjalnym obiedzie. Zgromadzenie potrwa do wtorku 19 września.

Cofnij