Spotkanie abp. Jerzego z wójtem gminy Rudna

Kancelaria Prawosławnego Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego, 30.05.2023

W poniedziałek 29 maja Jego Ekscelencja abp Jerzy spotkał się w siedzibie kurii z wójtem gminy Rudna Panem Adrianem Wołkowskim. W trakcie spotkania poruszono temat bieżącej współpracy Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej z Gminą Rudna oraz omówiono plany na przyszłość.

Sporą część mieszkańców gminy stanowią Łemkowie oraz przesiedleńcy z Kresów Wschodnich. Na terenie gminy znajdują się dwie parafie prawosławne: Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnej oraz Świętych Kosmy i Damiana w Studzionkach.

Ciekawostką jest fakt, że w herbie gminy Rudna znajduje się postać św. Katarzyny Aleksndryjskiej, której liturgiczną pamięć Cerkiew Prawosławna obchodzi 24 listopada/7 grudnia.

Cofnij