Spotkanie abp. Jerzego z zarządem BMP

Natalia Szpytko, 29.05.2023

W niedzielę 28 maja, Zarząd Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Wrocławsko - Szczecińskiej miał zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu z Jego Ekscelencją Najprzewielebniejszym Jerzym, arcybiskupem Wrocławsko - Szczecińskim, Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym.

Podczas wizyty zostały poruszone kwestie przyszłych inicjatyw bractwa, plany jego dalszego rozwoju oraz pomysł na trwalsze zaangażowanie młodzieży w życie naszej Diecezji.

Zarządowi udało się także porozmawiać z Jego Ekscelencją o dość dużym przedsięwzięciu, którego chcieliby się podjąć w najbliższym czasie. Władyka wyraził wielką radość i aprobatę wobec tej inicjatywy, udzielając tym samym, młodzieży wielu wskazówek jak mogą skutecznie ją zrealizować.

Całe spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, zrodziło się wiele nowych pomysłów i możliwości, które bractwo z nadzieją będzie starało się realizować. Przedstawiciele Zarządu byli wdzięczni Władyce za poświęcony czas oraz tak ciepłe i gościnne przyjęcie. Owocne obrady zakończyły się podziękowaniami, a także wyrażono nadzieję na podtrzymanie dalszej, prężniej rozwijającej się działalności młodzieży dla dobra Cerkwi Prawosławnej.

Cofnij