Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

za: www.powp.wp.mil.pl, 26.05.2023

25 maja obchodziliśmy święto z cyklu świąt ruchomych, uzależnionych od daty Wielkanocy. Świątecznym nabożeństwom przewodniczył Prawosławny Ordynariusz Wojskowy JE abp Jerzy (Pańkowski).

Wniebowstąpienie Pańskie obchodzone jest w Cerkwii Prawosławnej w 40 dzień po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to zostało opisane w Ewangelii Marka (16, 12-20), Łukasza (24, 50-53) oraz w księdze Dziejów Apostolskich (1, 4-12). Troparion święta opowiada nam między innymi o Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który niebawem ma zstąpić na Apostołów i dać im łaskę głoszenia Ewangelii Całemu światu.

Arcybiskup Jerzy w słowie skierowanym do wiernych przedstawił sens liturgiczny święta w oparciu o stychery śpiewane podczas Całonocnego Czuwania oraz zanalizował troparion święta:

Wzniosłeś się w chwale, Chryste, Boże nasz sprawiając radość Swoim uczniom, przez obietnicę zesłania Ducha Świętego i zapewnienie ich przez Twe błogosławieństwo, żeś Ty jest Syn Boży – Zbawiciel Świata. (Troparion tonu 5.)

Na koniec wierni zgormadzeni w świątyni zaśpiewali gromkie życzenia Mnohaja Leta matuszce Magdalenie Godun w dniu jej urodzin.

Cofnij