Abp Jerzy wziął udział w centralnych obchodach 32. rocznicy utworzenia Straży Granicznej

za: www.powp.wp.mil.pl, 19.05.2023

15 maja w Krakowie JE arcybiskup Jerzy Prawosławny Ordynariusz Wojskowy wziął udział w centralnych obchodach 32. rocznicy utworzenia Straży Granicznej. Uroczystości zostały poprzedzone nabożeństwem w Katedrze Wawelskiej.

W okolicznościowym wystąpieniu na Placu Zamku Królewskiego na Wawelu Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga, odwołując się do tradycji i historii formacji, podkreślił wagę doświadczeń polskiej Straży Granicznej, z których dziś korzystają inne państwa. „ To dla nas powód do dumy i ogromne zobowiązanie, by nieustannie dążyć do podnoszenia poziomu naszych działań i osiągać kolejne cele. A celem nadrzędnym jest szeroko pojęte bezpieczeństwo granicy naszej umiłowanej Ojczyzny” – powiedział. Komendant Główny SG Podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za ofiarną służbę, pogratulował awansowanym, wyróżnionym oraz mianowanym na pierwszy stopień oficerski.

Prezydent RP Andrzej Duda, w trakcie uroczystości, wręczył nominacje generalskie komendantom Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej płk. SG Adamowi Wanarskiemu oraz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk. Tomaszowi Zybińskiemu. Nadał też odznaczenia państwowe zasłużonym funkcjonariuszom Straży Granicznej. Za zasługi w działalności na rzecz bezpieczeństwa publicznego odznaczeni zostali Złotym Krzyżem Zasługi Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Jakubaszek oraz Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Andrzej Popko.

W tym roku z okazji święta Straży Granicznej na pierwszy stopień oficerski promowanych zostało 160 funkcjonariuszy. Kurs oficerski trwał 6 miesięcy, odbywał się w Kętrzynie i w Koszalinie. Medale za Zasługi dla Straży Granicznej otrzymało 318 osób, w tym funkcjonariusze, pracownicy, a także funkcjonariusze innych służb. Odznaką Straży Granicznej zostało wyróżnionych 317 funkcjonariuszy.

Obecnie Straż Graniczna liczy ponad 14,5 tys. funkcjonariuszy i zatrudnia 3,3 tysiąca pracowników. Chroni nie tylko granicę Polski, ale jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej.

Na czele formacji stoi Komendant Główny Straży Granicznej. Jest on centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego. Podlega Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W strukturze Straży Granicznej znajduje się Komenda Główna, pełniąca funkcję nadzorująco-koordynującą. Podlega jej 9 oddziałów (Morski, Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Nadbużański, Bieszczadzki, Karpacki, Śląski, Nadodrzański i Nadwiślański), 3 ośrodki szkolenia (w Kętrzynie, Koszalinie i Lubaniu) oraz Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Na terytorium całego kraju funkcjonuje 95 placówek Straży Granicznej i 2 dywizjony.

Uroczystości zakończyła prezentacja musztry paradnej w wykonaniu Kompanii Reprezentacyjnej SG, występ Orkiestry Reprezentacyjnej SG oraz defilada pododdziałów nowo promowanych funkcjonariuszy SG. Podczas uroczystości arcybiskupowi Jerzemu towarzyszył ks. ppłk SG Adam Weremijewicz.

Cofnij