Abp Jerzy przewodniczył uroczystościom święta patronalnego cerkwi w Białej Podlaskiej

za: www.powp.wp.mil.pl, 11.05.2023

W dniach 7- 8 maja br. w Prawosławnej Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. św. Apostoła i Ewangelisty Marka w Białej Podlaskiej miały miejsce uroczyste obchody święta parafialnego.

W wigilię święta, 7 maja, sprawowane było całonocne czuwanie celebrowane przez proboszcza parafii ks. mitrata płk rez. Aleksego Andrejuka, wikariusza - ks. prot. Wiesława Skiepko oraz protodiakona ppor. Tomasza Pieczarkę.

Boskiej Liturgii w dniu święta przewodniczył Jego Ekscelencja Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński Jerzy, Prawosławny Ordynariusz Wojskowy. Arcybiskupowi asystowali: Archimandryta Piotr z Monasteru w Jabłecznej, Archimandryta Włodzimierz z Monasteru w Sakach, dziekan okręgu bialskiego - ks. mitrat Andrzej Pugacewicz z parafii p.w. śww. Cyryla i Metodego w Białej Podlaskiej wraz z wikariuszem ks prot. Marcinem Gościkiem, dziekan okręgu kleszczelowskiego – ks. prot. Sławomir Jarocewicz, kapelani Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego: ks. prot. płk Jan Kot – dziekan Sił Powietrznych, ks. prot. płk Andrzej Jakimiuk – dziekan Wojsk Lądowych, ks. prot. płk Mirosław Kuczyński, ks. prot. Piotr Rajecki, ks. prot. ppor. Korneliusz Wilkiel, duchowieństwo miejscowej parafii oraz protodiakon ppor. Tomasz Pieczarka.

W dniu święta arcypasterza kwiatami witały dzieci, następnie symbolicznym chlebem i solą - starosta cerkiewny - st. chor. sztab. Tadeusz Bandzarewicz oraz już u progu świątyni proboszcz parafii, ks. mitrat płk rez. Aleksy Andrejuk. W słowie powitalnym proboszcz podkreślił, iż to święto obchodzone jest po raz 24. Zawsze wypada w okresie paschalnym co nadaje jemu szczególnie charakter świąteczny. Wyraził też radość z powrotu wojska do Białej Podlaskiej, a z tym związane jest powstanie nowych struktur wojskowych.

Święto zgromadziło również oficjalnych gości wśród których byli: ks. ppłk Wiesław Kondraciuk, przedstawiciel Prezydenta miasta Biała Podlaska – Pan Stanisław Romanowski, ppłk Marcin Zimny – Dowódca Garnizonu Biała Podlaska, ppłk Krzysztof Woźniak – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji, ppłk Sławomir Ozimkiewicz – Dowódca Batalionu Transportowego, ppłk Piotr Michałowski – Dowódca 18 Batalionu Rozpoznawczego, mjr SG Kamil Deneka – Komendant PSG w Białej Podlaskiej, por. Biegajło z 23 Batalionu Lekkiej Piechoty WOT, por. Szatyłowicz z 144 Posterunku Radiolokacyjnego Dalekiego Zasięgu w Roskoszy, mjr rez. pilot Mirosław Joński – Prezes Bialskopodlaskiego Oddziału Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP oraz płk rez. pilot Wiesław Sokołowski.

Z homilią do zebranych w świątyni zwrócił się ks. prot. ppłk Mirosław Kuczyński – proboszcz parafii wojskowej w Ciechocinku.

Podczas nabożeństw śpiewał chór parafialny pod kierunkiem lektora ppor. rez. Arkadiusza Romaniuka.

Cofnij