Wizyta abp Jerzego w Jednostce Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH) KGHM Polska Miedź S.A w Sobinie

ks. Bogdan Repeła, 26.04.2023

24 kwietnia Jego Ekscelencja Arcybiskup Jerzy Ordynariusz Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej na zaproszenie Dyrektora Naczelnego pana Radosława Stacha wizytował Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego KGHM Polska Miedź S.A w Sobinie. W spotkaniu towarzyszyli Władyce ks. prot. Bogdan Repeła, Prawosławny Kapelan Górnictwa Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej oraz pan Marian Szkurat, Nadsztygar Górniczy, z-ca Kierownika Działu Górniczego ZG Polkowice-Sieroszowice KGHM Polska Miedź S.A. Celem spotkania było zapoznanie się ze specyfiką pracy ratowników w nowo powstałym budynku administracyjnym JRGH i dyspozytorni wyposażonej w najwyższej jakości systemy łączności i nowoczesne systemy informatyczne jednostki ratowniczej Górniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH) jest oddziałem KGHM Polska Miedź S.A., która została utworzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom firmy, zatrudnionym zarówno pod ziemią, jak i na powierzchni. Niesie ona wszechstronną pomoc ludziom poszkodowanym na skutek tąpnięć, zawałów, pożarów, czynników chemicznych, biologicznych, mechanicznych, wdarcia się wody, awarii energomechanicznych, awarii technicznych i ekologicznych na powierzchni i w wyrobiskach dołowych. Zespół ratowniczy na co dzień czuwa nad bezpieczeństwem pracy ludzi. Zatrudnia ponad 400 osób wysoce wykwalifikowanych do działań ratowniczych. Są to wybrani, pracownicy o rożnych specjalizacjach zawodowych, o doskonałych warunkach fizycznych, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnymkurs ratownika górniczegooraz zostali powołani przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego w skład drużyny Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego. To jednostka wyjątkowa pod wieloma względami w skali światowej. Profesjonalizm Ratowników i umiejętności były wielokrotnie doceniane. W ostatnich Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych, przeprowadzonych w 2022r.w USA ratownicy JRGH KGHM Polska Miedź S.A zajęli III miejsce otrzymując brązowy medal. Jednostka ratownicza składa się z trzech wydziałów: Wydział I – straż pożarna przy Hucie Miedzi Głogów, Wydział II – straż pożarna przy szybie Zakładów Górniczych Lubin zabezpieczająca powierzchnię kopalń z filią przy Hucie Miedzi Legnica, Wydział III – Górnicze Pogotowie Ratownicze (GPR) z siedzibą w Sobinie. To oni na co dzień zajmują się ratownictwem górniczym w KGHM Polska Miedź S.A. oraz dodatkowo w Kopalni Gipsu i Anhydrytu „Nowy Ląd”, która jest w rejonie działalności GPR. W kopalniach KGHM najczęstszymi akcjami są akcje zawałowe, w czasie których zadaniem ratowników jest uwolnienie poszkodowanych spod zawaliska skalnego, ale także akcje pożarowe i energomechaniczne, czyli wynikające z nieprzewidzianych zdarzeń z udziałem maszyn górniczych.

W 2021r. w KGHM Górniczego Pogotowia Ratunkowego rozpoczęto kolejną inwestycję, budowę nowej dyspozytorni i budynku administracyjnego dla strażaków i ratowników w Sobinie. Nowy budynek wyposażono między innymi w najwyższej jakości systemy łączności i nowoczesne systemy informatyczne. Ratownicy dziś mają dzięki temu lepsze warunki do pracy, a to przekłada się na bezpieczeństwo, nie tylko pracowników KGHM, ale całego Zagłębia Miedziowego. Nowa dyspozytornia jest wyjątkowa nie tylko pod względem wyposażenia, ale także po raz pierwszy w historii KGHM daje możliwość poprowadzenia akcji ratowniczej czy ewakuacyjnej bezpośrednio z Sobina, jak poinformował nas Dyrektor Naczelny JRGH KGHM Polska Miedź S.A pan Radosław Stach. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń na terenie oddziałów KGHM dyspozytorzy JRGH otrzymują informacje i natychmiastowo podejmują odpowiednie działania. Oddział JRGH w ubiegłym roku obchodził także 25-lecie istnienia. Ratownicy JRGH pomagali i pomagają nie tylko w związku z działalnością górniczą czy hutniczą w spółce. Ich kompetencje wykorzystywane są m.in. podczas zdarzeń drogowych czy gaszeniu pożarów, także poza granicami kraju. Pierwszy wyjazd to pomoc w Albanii po trzęsieniu ziemi w grudniu 1988 roku. Kolejne wyjazdy to sierpień i listopad w 1999 roku, gdzie ratownicy dwukrotnie pomagali ofiarom trzęsienia ziemi w zachodniej Turcji. Także tego roku, 6 lutego w pierwszych godzinach po trzęsieniu ziemi w Turcji ratownicy KGHM zgłosili akces pomocy dla poszkodowanych, gdzie prowadzili działania pomocy poszkodowanym. Warto wspomnieć, że Ratownicy traktują swoje działania nie jako zawód a powołanie, do niesienia pomocy w każdych warunkach tam, gdzie drugi człowiek oczekuje pomocy.

Szczęść Boże Braci Górniczej!

Cofnij